ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ιουλ
2

2η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΛΗΔΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ.....ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ "

2η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ 144 ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού για το ακαδημαϊκό έτος 2021- 2022 στο Πανεπιστήμιο Πατρών» (Κωδ. Προγρ. 81700) – Ε.Υ.: Δ. Μαντζαβίνος (25/06/2021).

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 771ης / 23.06.2021 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του έργου «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού για το ακαδημαϊκό έτος 2021- 2022 στο Πανεπιστήμιο Πατρών», που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο –Ε.Κ.Τ.) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο της Πράξης  «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού για το ακαδημαϊκό έτος 2021- 2022 στο Πανεπιστήμιο Πατρών», με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον καθηγητή του Τμήματος Χημικών Μηχανικών Διονύσιο Μαντζαβίνο, Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Προθεσμία λήξης Υποβολής Προτάσεων16η.07.2021

Η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ 6ου ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Ιουν
25

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ.......ΑΚΑΔ.ΕΤΟΣ 2021-22 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ 144 ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού για το ακαδημαϊκό έτος 2021- 2022 στο Πανεπιστήμιο Πατρών» (Κωδ. Προγρ. 81700) – Ε.Υ.: Δ. Μαντζαβίνος (25/06/2021).

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 771ης / 23.06.2021 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του έργου «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού για το ακαδημαϊκό έτος 2021- 2022 στο Πανεπιστήμιο Πατρών», που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο –Ε.Κ.Τ.) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο της Πράξης  «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού για το ακαδημαϊκό έτος 2021- 2022 στο Πανεπιστήμιο Πατρών», με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον καθηγητή του Τμήματος Χημικών Μηχανικών Διονύσιο Μαντζαβίνο, Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Προθεσμία λήξης Υποβολής Προτάσεων: 11η.07.2021

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Μάιος
13

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2020-21

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2020-2021 (σύμφωνα με το ΦΕΚ 1818/29.4.21 τ.Β')

ΜΑΘΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ

ΩΡΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 24.5.2021

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ

Κ21

18.00-21.00

ΝΕΟΤΕΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26.5.2021

 

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ

Κ21

18.00-21.00

 

ΛΟΓΙΚΗ                                              

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28.5.2021

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ

Κ21

18.00-21.00

 

 

 

 

 

Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική κατά την προσέλευση και κατά την διάρκεια των εξετάσεων 

καθώς  και η δήλωση αυτοδιαγνωστικού τεστ covid-19 (πατήστε εδώ για δήλωση)

Από την Γραμματεία του Τμήματος

Απρ
23

Προκήρυξη θέσεων για ανάθεση έργου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ 80 ΘΕΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ & 93 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Πατρών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων»(Κωδ. Προγρ. 81588) – Ε.Υ.: Διονύσιος Μαντζαβίνος).

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 763ης / 21.04.2021 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του έργου «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Πατρών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων», που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο –Ε.Κ.Τ.) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο της Πράξης  «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Πατρών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων», με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον καθηγητή Διονύσιο Μαντζαβίνο του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Προθεσμία λήξης Υποβολής Προτάσεων: 05.05.2021 και ώρα 15:00

 

Υποβολή υποψηφιότητας εδώ.

Φεβ
27

Eνημέρωση για Εrasmus Σπουδές και Πρακτική Άσκηση μέσω Zoom Webinar

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ ΚΑ103 κινητικότητα για σπουδές και πρακτική άσκηση ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, Tο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων διοργανώνει webinar για την ενημέρωση των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Zoom webinar: Τρίτη 02/03/2021 στις 11.00 π.μ.

Topic: Erasmus+ ΚΑ103 κινητικότητα για σπουδές & πρακτική άσκηση, ακαδ.έτους 2021-2022

link: https://upatras-gr.zoom.us/j/92653296005

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Erasmus+ KA103 δράση "εξερχόμενη κινητικότητα για σπουδές"
Υπεύθυνη: κα Νατάσσα Αναγνωστοπούλου, τηλ.: 2610-996613/969029, e-mail: llp.outgoing@upatras.gr

Erasmus+ KA103 δράση "εξερχόμενη κινητικότητα για πρακτική άσκηση"
Υπεύθυνη: κα Πολυξένη Χριστιά, τηλ.: 2610-969036, e-mail: llp.placements@upatras.gr

Δεκ
16

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 160442/Ζ1/23.11.20

(ΦΕΚ 5200/24.11.20 τ.Γ') απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων,

λόγω της ισχύος των έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του COVID-19,

η διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων δεν θα πραγματοποιηθεί εντός του Δεκεμβρίου,

όπως ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 3 της Υπουργικής Απόφασης Φ1/192329/Β3/13.12.2013.

 Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση σχετικά με τις ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων

Από την Γραμματεία

Ιουλ
31

ΚΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2020-21

Κατάταξη Πτυχιούχων στο Τμήμα Φιλοσοφίας

ακαδ. έτους 2020-21

Ανακοινώνεται ότι στην αριθμ. 89/16.6.2020 συνεδρίαση της η Συνέλευση του Τμήματος Φιλοσοφίας αποφάσισε ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021:

Α) Δεκτοί για κατάταξη έπειτα από γραπτές εξετάσεις θα γίνουν:

  • Πτυχιούχοι ΑΕΙ
  • Πτυχιούχοι Ανωτέρων Σχολών διετούς κύκλου Σπουδών
  • Κάτοχοι πτυχίων ΤΕΙ ή ισοτίμων σε αυτά
  • Κάτοχοι πτυχίων Ανωτέρων Σχολών υπερδιετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ και άλλων Υπουργείων καθώς και ισοτίμων τίτλων προς αυτά

Β) Η κατάταξη των πτυχιούχων άλλων Τμημάτων ΑΕΙ, των πτυχιούχων ΤΕΙ ή πτυχιούχων ισοτίμων προς αυτά Σχολών και των πτυχιούχων ανωτέρων σχολών υπερδιετούς κύκλου σπουδών όπως επακριβώς προσδιορίζονται στην παραπάνω παράγραφο θα γίνει με κατατακτήριες εξετάσεις στα μαθήματα :

1. Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

2. Νεότερη Πολιτική Φιλοσοφία και

3. Λογική

Γ) Η ύλη των μαθημάτων έχει ως κάτωθι :

1.    ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Ύλη:

α) Μεταφυσική, Ηθική, Αισθητική

Βιβλιογραφία:

Χρήστος Τερέζης, Στοιχεία Εισαγωγής στη φιλοσοφία

εκδ. Έννοια, Αθήνα 2018, σ σ.229-392

β) Γνωσιοθεωρία

Βιβλιογραφία:

Ν. Αυγελής, Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

εκδ. οίκος Αντ. Σταμούλη, Αθήνα 2018, σ σ 245-276, 337-358,

 375- 393

γ) Ηθική

Βιβλιογραφία :

Julia Driver, Στοιχεία Ηθική Φιλοσοφία: Οι Βασικές της Αρχές,

μετ. Ι.Ν.Μαρκόπουλος

εκδ. University Studio Press, Αθήνα 2010

κεφάλαια : 3. Ο κλασικός ωφελισμός, 5. Η καντιανή ηθική, 9. Η ηθική 

θεωρία της αρετής

 

2.    ΝΕΟΤΕΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
    Ύλη :

   Οι θεωρίες του Κοινωνικού Συμβολαίου: Thomas Hobbes & John Locke
    Βιβλιογραφία:
   α) Thomas Hobbes, Λεβιάθαν, κεφ. XIII-XV, XVII, XVIII, XXI, XXIV
   β) John Locke, Δεύτερη Πραγματεία Περί Κυβερνήσεως, κεφ. ΙΙ-ΧΙ.
   Προτεινόμενη Δευτερεύουσα Βιβλιογραφία
   α) Κιτρομηλίδης Πασχάλης, Νεότερη Πολιτική Θεωρία, Σάκκουλας,   

      Αθήνα 1996
  β) Πλάγγεσης Γιάννης, Νεότερη Πολιτική Φιλοσοφία: Από τον Machiavelli

     στον Marx, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2009
   γ) Στυλιανού Άρης, Θεωρίες του Κοινωνικού Συμβολαίου, Πόλις, Αθήνα

      2006

 

3. ΛΟΓΙΚΗ
       Ύλη:

       Η έννοια του επιχειρήματος. Παραγωγικά επιχειρήματα. Η έννοια της    

       λογικής εγκυρότητας. Η έννοια της ορθότητας. Λογικές πλάνες. Λεξιλόγιο του   

       Προτασιακού Λογισμού, σύνταξη και σημασιολογία. Ταυτολογία, Αντίφαση,

       Ενδεχομενικός τύπος, Αληθοσυναρτησιακή Συνέπεια και μοντέλα. Πίνακες

       αληθείας. Πως χρησιμοποιούμε πίνακες αληθείας για να ελέγξουμε εάν ένας

       προτασιακός τύπος είναι ταυτολογία, αντίφαση ή ενδεχομενικός. Πως

       χρησιμοποιούμε πίνακες αληθείας για να ελέγξουμε εάν ένα σύνολο

       προτασιακών τύπων είναι συνεπές και για να προσδιορίσουμε τα μοντέλα του.

       Έλεγχος εγκυρότητας επιχειρημάτων στη γλώσσα του Προτασιακού Λογισμού

       με τη μέθοδο της Σχετικής Συνεπαγωγής. (Θεωρία και ασκήσεις)
       Βιβλιογραφία:
    α) Πορτίδης Δ., Ψύλλος Σ., Αναπολιτάνος Δ. (2007), Λογική: η δομή του      

        επιχειρήματος, Αθήνα, Νεφέλη (προτείνεται για την κάλυψη της ύλης που

        προαναφέρθηκε)
  
β) Restall, G. (2006), Logic (an introduction), London & N.York, Routledge

 

Δ) Οι επιτυχόντες στις κατατακτήριες εξετάσεις εγγράφονται στο β’ εξάμηνο σπουδών (Α’ έτος).

 

Ε) Οι εξετάσεις των πτυχιούχων ΑΕΙ, ΤΕΙ και υπερδιετούς κύκλου σπουδών θα γίνουν ταυτοχρόνως και με τα ίδια θέματα εξετάσεων από τους ίδιους βαθμολογητές και αναβαθμολογητές και

 

ΣΤ) ορίζεται ως χρόνος των εξετάσεων σε κάθε μάθημα οι τρεις (3) ώρες.

 

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν στη Γραμματεία του Τμήματος

από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2020.

Ιουλ
28

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού 2020-21 στο Πανεπιστήμιο Πατρών"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ 131 ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020-2021 στο Πανεπιστήμιο Πατρών» (Κωδ. Προγρ. 81288) – Ε.Υ.: Βενετσάνα Ε. Κυριαζοπούλου).

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 708ης / 27.07.2020 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη 131 συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020 – 2021 στο Πανεπιστήμιο Πατρών», που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο –Ε.Κ.Τ.) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020 – 2021», με Επιστημονικά Υπεύθυνη την καθηγήτρια Βενετσάνα Ε. Κυριαζοπούλου, Πρύτανι του Πανεπιστημίου Πατρών (Τμήμα Ιατρικής).

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 16/08/2020

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ιουν
26

ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΣΑΚΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ: Καθηγητής Βασίλειος Κόμης
Tηλ.: 2610 969604, 05
Telefax: 2610 969647
E-mail: hssdean@upatras.gr

Πάτρα,  26 / 6 / 2020
Αρ. Πρωτ.:103 / 20365

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:9ΞΜΨ469Β7Θ-Ι0ΘΠΡΟΣ: Το Σώμα των εκλεκτόρων (Καθηγητές πρώτης βαθμίδας, Αναπληρωτές Καθηγητές, Επίκουροι Καθηγητές (μόνιμοι και επί θητεία), υπηρετούντες Λέκτορες των Τμημάτων της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών.

ΚΟΙΝ: Γραμματείες Τμημάτων της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών (με την παράκληση για άμεση προώθηση σε όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. εκάστου Τμήματος).


Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:

1. το υπ΄ αριθ. 365/12-7-2016 (τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) ΦΕΚ περί διορισμού του Καθηγητή κ. Βασίλειου Κόμη ως Κοσμήτορα της Σχολής Ανθρωπιστικών και  Κοινωνικών Επιστημών του οποίου η θητεία λήγει στις 31/8/2020,
2. τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄114/2017), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,
3. τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 2 του Ν.4690/2020 (ΦΕΚ Α΄ 104/30.5.2020),
4. τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν.4692/2020 (ΦΕΚ Α΄ 111/12.6.2020),
5. την υπ΄ αρ. 77561/Ζ1/22.6.2020 Κ.Υ.Α. (Διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας…των Α.Ε.Ι.), (ΦΕΚ Β΄ 2481/22.6.2020),
6. Τις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου Πατρών (ΦΕΚ Β’ 3899/25.10.2019), όπως ισχύουν.

Αποφασίζει

Α. την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών με θητεία από 1/9/2020 έως 31/8/2023.
Ως ημερομηνία διεξαγωγής των ανωτέρω εκλογών ορίζεται η Τρίτη 14 Ιουλίου 2020 από ώρα 09:00 έως 14:00. Σύμφωνα με το άρθρο 96 παρ.2 του Ν.4692/2020 (ΦΕΚ Α΄ 111/12.6.2020), «Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική. Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται αποκλειστικά µέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας σε εργάσιμη ημέρα, έτσι ώστε να είναι δυνατή η διεξαγωγή επαναληπτικής ψηφοφορίας την ακριβώς επομένη εργάσιμη ημέρα…..».
Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3, του άρθ. 96, του Ν. 4692/12.6.2020 για την περίπτωση εκλογής Κοσμήτορα, σε περίπτωση που κανένας υποψήφιος Κοσμήτορας δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψηφοφορία θα επαναληφθεί την επόμενη διαδοχική εργάσιμη ημέρα ήτοι την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020 από ώρα 09:00 έως 14:00. Σε περίπτωση νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, αυτή επαναλαμβάνεται κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2020 από ώρα 09:00 έως 14:00 οπότε εκλέγεται ο υποψήφιος, ο οποίος συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση ενώπιον της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής. Εάν υπάρχει ένας μόνο υποψήφιος, αυτός εκλέγεται αν συγκεντρώσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των έγκυρων ψήφων.
Δικαίωμα υποβολής υποψηφιοτήτων έχουν τα πλήρους απασχόλησης μέλη Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας ή Αναπληρωτές, της οικείας Σχολής, για θητεία τριών (3) ετών, ήτοι από την από 1/9/2020 έως 31/8/2023.
Αν δεν υποβληθούν υποψηφιότητες, το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες επαναπροκηρύσσεται η θέση, οπότε, έως ότου αναλάβει καθήκοντα ο/η νέος Κοσμήτορας, τα καθήκοντά του/της ασκεί ο/η απερχόμενος/η Κοσμήτορας και σε κάθε άλλη περίπτωση το αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας της Σχολής, με βάση την ημερομηνία δημοσίευσης της πράξης διορισμού του στη θέση Καθηγητή Πανεπιστημίου πρώτης βαθμίδας. Επί περισσότερων Καθηγητών Πανεπιστημίου πρώτης βαθμίδας ίδιας αρχαιότητας, διενεργείται κλήρωση ενώπιον της Συγκλήτου.
Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι μέλη Δ.Ε.Π. που αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θέσης.
Ο Κοσμήτορας δεν επιτρέπεται να κατέχει συγχρόνως το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι. με εξαίρεση τις θέσεις Διευθυντή Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, Εργαστηρίου, Κλινικής και Μουσείου.
Επιτρέπεται η εκλογή Κοσμήτορα για δεύτερη συνεχόμενη θητεία και έως δύο (2) θητείες συνολικά.
Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Κοσμήτορα απαρτίζεται από το σύνολο των καθηγητών πρώτης βαθμίδας, των αναπληρωτών καθηγητών, των επίκουρων καθηγητών, μόνιμων και επί θητεία, καθώς και των υπηρετούντων λεκτόρων της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών. Στο εκλεκτορικό σώμα έχουν δικαίωμα συμμετοχής και όσοι εκ των ανωτέρω απουσιάζουν από τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, εφόσον η απουσία δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους

Β. Αρμόδιο Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.), το οποίο έχει την ευθύνη παρακολούθησης και διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας, είναι η πενταμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, η οποία ορίζεται με απόφαση του Κοσμήτορα τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες πριν την ημέρα ψηφοφορίας και αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. της οικείας Σχολής.
Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι υποψηφιότητες εξετάζει αν οι υποψήφιοι/ες πληρούν τις προϋποθέσεις εκλογιμότητας και ανακηρύσσει τις υποψηφιότητες εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τον ορισμό της.
Η Κεντρική  Εφορευτική Επιτροπή οφείλει να διασφαλίζει την ουσιαστική και ακώλυτη άσκηση του εκλογικού δικαιώματος και μπορεί, για την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη διεξαγωγή της διαδικασίας, να εξουσιοδοτεί εγγράφως άλλα μέλη του προσωπικού του Ιδρύματος, ώστε αυτά να υποβοηθούν στην οργάνωση και διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Επίσης, είναι αρμόδια να επιλύει οποιοδήποτε ζήτημα προκύπτει κατά την εφαρμογή της εκλογικής διαδικασίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τα οριζόμενα στην ως άνω σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση και στην παρούσα Προκήρυξη, καθώς και τις τηρούμενες πρακτικές των εκλογικών διαδικασιών του Ιδρύματος.
Για την τεχνική υποστήριξη, σε περίπτωση αδυναμίας της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, παρακαλείται για τη συνδρομή της, ως αρμόδια υπηρεσία, το Τμήμα Δικτύων Δεδομένων-Φωνής της Διεύθυνσης Δικτύων και Μηχανοργάνωσης του Πανεπιστημίου Πατρών.
Οι εκλογικοί κατάλογοι καταρτίζονται και οριστικοποιούνται δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών.
Oι Γραμματείες των Τμημάτων της Σχολής, παρακαλούνται να αποστείλουν τους καταλόγους του συνόλου των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματός τους στην αρμόδια Υπηρεσία για έγκριση. Οι εκλογικοί κατάλογοι για την ανάδειξη Κοσμήτορα καταρτίζονται με τη φροντίδα της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και εγκρίνονται από την Πρύτανη του Ιδρύματος, περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμο, με αλφαβητική σειρά, των μελών Δ.Ε.Π. κατά βαθμίδα και Τμήμα και τις διευθύνσεις των ηλεκτρονικών τους ταχυδρομείων μορφής  xxxxxxxx@upatras.gr. Οι ανωτέρω κατάλογοι αποστέλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στη Γραμματεία της Κοσμητείας προκειμένου να τους παραδώσει στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή για τις ενέργειες καταχώρισης των στοιχείων και ηλεκτρονικών διευθύνσεων ταυτοποίησης των εκλεκτόρων στο πληροφοριακό σύστημα (σύστημα «ΖΕΥΣ») του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε).
Η Γραμματεία της Κοσμητείας της οικείας Σχολής σε συνεργασία με το Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.), ήτοι την πενταμελή Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, παρακαλείται να μεριμνήσει για την κράτηση και διαμόρφωση κατάλληλης αίθουσας κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες της εκλογικής διαδικασίας.

Γ. Ενστάσεις κατά του κύρους των εκλογών υποβάλλονται εγγράφως, ενώπιον της Κ.Ε.Ε. έως τη σύνταξη του πρακτικού εκλογής, χωρίς να διακόπτεται η ψηφοφορία. Επί των ενστάσεων αποφαίνεται αιτιολογημένα η εφορευτική επιτροπή στην οποία απευθύνονται και ειδικές διατάξεις προβλέπονται στο άρθρο 7 του Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος (ΦΕΚ Β΄3899/25.10.2019).

Δ. Αιτήσεις υποψηφιότητας για το αξίωμα του Κοσμήτορα της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως από τους ενδιαφερόμενους, στη Γραμματεία της Κοσμητείας της Σχολής (κτίριο Βιβλιοθήκης, Βόρεια πλευρά, 3ος όροφος, τηλέφωνα επικοινωνίας 2610969604), είτε ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο, στη διεύθυνση hssdean@upatras.gr έως τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020 και ώρα 13.00.

Η παρούσα προκήρυξη και το σχετικό έντυπο αίτησης υποψηφιότητας αναρτώνται σε ειδικό τμήμα στην κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πατρών, στην ιστοσελίδα εκάστου Τμήματος της οικείας Σχολής, ανακοινώνεται στο δίκτυο announcements και λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα για τη μεγαλύτερη δυνατή δημοσιοποίησή της.


                                                                           Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ


                                                                          ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΜΗΣ

Ιουν
26

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ: Καθηγητής Βασίλειος Κόμης
Tηλ.: 2610 969604, 05
Telefax: 2610 997355
E-mail: hssdean@upatras.gr

Πάτρα, 26 / 6 / 2020
Αρ. Πρωτ.: 106 / 20370

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:6Τ3Ο469Β7Θ-60Ε

ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Τμήματος Φιλοσοφίας, κ. Μιχαήλ Παρούση, Αναπληρωτή Καθηγητή.

ΚΟΙΝ: Την Γραμματεία του ανωτέρω Τμήματος (με την παράκληση για άμεση προώθηση της παρούσας προκήρυξης σε όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος).

Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. την υπ' αρ. 419/21256/2.7.2018 (ΦΕΚ 390/2018 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.), διαπιστωτική πράξη περί εκλογής Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου στο Τμήμα Φιλοσοφίας, η θητεία των οποίων λήγει στις 31/8/2020,
2. Τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄114/2017), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,
3. τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 2 του Ν.4690 (ΦΕΚ Α΄ 104/30.5.2020),
4. τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν.4692/2020 (ΦΕΚ Α΄ 111/12.6.2020),
5. την υπ ΄αρ. 77561/Ζ1/22.6.2020 Κ.Υ.Α. (Διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας…των Α.Ε.Ι.), (ΦΕΚ Β΄ 2481/22.6.2020),
6. Τις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου Πατρών (ΦΕΚ Β' 3899/25.10.2019), όπως ισχύουν.

Αποφασίζει

Α.1. την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Φιλοσοφίας, με θητεία από 1/9/2020 έως 31/8/2022.
Ως ημερομηνία διεξαγωγής των ανωτέρω εκλογών ορίζεται η Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020 και ώρα από 9:00 ως 13:00. Η ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου είναι άμεση και μυστική και η εκλογική διαδικασία διεξάγεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας σε εργάσιμη ημέρα, έτσι ώστε να είναι δυνατή η διεξαγωγή επαναληπτικής ψηφοφορίας την ακριβώς επομένη εργάσιμη ημέρα.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν.4692/2020 Πρόεδρος Τμήματος και Αναπληρωτής Πρόεδρος εκλέγονται οι υποψήφιοι, οι οποίοι συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν κανείς από τους υποψήφιους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η εκλογή επαναλαμβάνεται κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα ήτοι την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2020 και ώρα από 9:00 ως 13:00 . Σε περίπτωση νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, αυτή επαναλαμβάνεται κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα ήτοι την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020 και ώρα από 9:00 ως 13:00, οπότε εκλέγεται ο υποψήφιος, ο οποίος συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Εάν υπάρχει ένας μόνο υποψήφιος, αυτός εκλέγεται αν συγκεντρώσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των έγκυρων ψήφων.

Α.2. Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου απαρτίζεται από το σύνολο των καθηγητών πρώτης βαθμίδας, των αναπληρωτών καθηγητών, των επίκουρων καθηγητών, μόνιμων και επί θητεία, καθώς και των υπηρετούντων λεκτόρων του οικείου Τμήματος. Στο εκλεκτορικό σώμα έχουν δικαίωμα συμμετοχής και όσοι εκ των ανωτέρω απουσιάζουν από τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, εφόσον η απουσία δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους.
Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν τα πλήρους απασχόλησης μέλη Δ.Ε.Π πρώτης βαθμίδας ή βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή, για θητεία δύο (2) ετών, ήτοι από 1/9/2020 έως 31/8/2022. Αν δεν υπάρχουν μέλη Δ.Ε.Π. των δύο πρώτων βαθμίδων μπορεί να θέσει υποψηφιότητα και Επίκουρος Καθηγητής. Αν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες ο Πρόεδρος του Τμήματος ορίζεται από τη Σύγκλητο μεταξύ των υπαρχόντων μελών Δ.Ε.Π του Τμήματος, με προτεραιότητα στις δύο πρώτες βαθμίδες και μέχρι τη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή.
Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι μέλη Δ.Ε.Π. που αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας. Ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος δεν επιτρέπεται να κατέχουν συγχρόνως το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι. με εξαίρεση τις θέσεις Διευθυντή Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, Εργαστηρίου, Κλινικής και Μουσείου.
Επιτρέπεται η εκλογή Προέδρου για δεύτερη συνεχόμενη θητεία. Στην περίπτωση αυτή, ο Πρόεδρος δεν μπορεί να επανεκλεγεί πριν παρέλθουν δύο (2) έτη από τη λήξη της δεύτερης θητείας του.

Β. Αρμόδιο Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.), το οποίο έχει την ευθύνη παρακολούθησης και διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας, είναι η τριμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, η οποία ορίζεται με απόφαση του Κοσμήτορα τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες πριν την ημέρα ψηφοφορίας και αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος.
Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι υποψηφιότητες εξετάζει αν οι υποψήφιοι/ες πληρούν τις προϋποθέσεις εκλογιμότητας και ανακηρύσσει τις υποψηφιότητες εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τον ορισμό της.
Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή οφείλει να διασφαλίζει την ουσιαστική και ακώλυτη άσκηση του εκλογικού δικαιώματος και μπορεί, για την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη διεξαγωγή της διαδικασίας, να εξουσιοδοτεί εγγράφως άλλα μέλη του προσωπικού του Τμήματος/Ιδρύματος, ώστε αυτά να υποβοηθούν στην οργάνωση και διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Επίσης, είναι αρμόδια να επιλύει οποιοδήποτε ζήτημα προκύπτει κατά την εφαρμογή της εκλογικής διαδικασίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τα οριζόμενα στην ως άνω σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση και στην παρούσα Προκήρυξη, καθώς και τις τηρούμενες πρακτικές των εκλογικών διαδικασιών του Ιδρύματος.
Σε περίπτωση αδυναμίας τεχνικής υποστήριξης της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής από σχετικό προσωπικό του Τμήματος, παρακαλείται για την συνδρομή της, ως αρμόδια υπηρεσία, το Τμήμα Δικτύων Δεδομένων-Φωνής της Διεύθυνσης Δικτύων και Μηχανοργάνωσης του Πανεπιστημίου Πατρών.
Οι εκλογικοί κατάλογοι καταρτίζονται και οριστικοποιούνται δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών.
Η Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας έχει την φροντίδα για την οριστικοποίηση των εκλογικών καταλόγων, οι οποίοι εγκρίνονται από τον/την Πρόεδρο του Τμήματος. Οι εκλογικοί κατάλογοι περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμο, με αλφαβητική σειρά, των μελών Δ.Ε.Π. κατά βαθμίδα και τις διευθύνσεις των ηλεκτρονικών τους ταχυδρομείων μορφής xxxxxxxx@upatras.gr . Οι ανωτέρω κατάλογοι αποστέλλονται σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή στην Γραμματεία της Κοσμητείας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών και αφού πρωτοκολληθούν εν συνεχεία παραδίδονται στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή για τις ενέργειες καταχώρισης των στοιχείων και ηλεκτρονικών διευθύνσεων ταυτοποίησης των εκλεκτόρων στο πληροφοριακό σύστημα (σύστημα «ΖΕΥΣ») του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε).
Η Γραμματεία του οικείου Τμήματος σε συνεργασία με το Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.), ήτοι την τριμελή Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, παρακαλείται να μεριμνήσει για την κράτηση και διαμόρφωση κατάλληλης αίθουσας κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες της εκλογικής διαδικασίας.

Γ. Ενστάσεις κατά του κύρους των εκλογών υποβάλλονται εγγράφως, ενώπιον της Κ.Ε.Ε. έως τη σύνταξη του πρακτικού εκλογής, χωρίς να διακόπτεται η ψηφοφορία. Επί των ενστάσεων αποφαίνεται αιτιολογημένα η εφορευτική επιτροπή στην οποία απευθύνονται και ειδικές διατάξεις προβλέπονται στο άρθρο 7 του Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος (ΦΕΚ Β' 3899/25.10.2019).

Δ. Αιτήσεις υποψηφιότητας για το αξίωμα του Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Φιλοσοφίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως από τους ενδιαφερόμενους, στη Γραμματεία της Κοσμητείας της Σχολής (κτίριο Βιβλιοθήκης, Βόρεια πλευρά, 3ος όροφος, τηλέφωνα επικοινωνίας 2610969604), είτε ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο, στη διεύθυνση hssdean@upatras.gr έως την Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020 και ώρα 13.00.

Η παρούσα προκήρυξη και το σχετικό έντυπο αίτησης υποψηφιότητας αναρτώνται σε ειδικό τμήμα στην κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πατρών, στην ιστοσελίδα του οικείου Τμήματος, ανακοινώνεται στο δίκτυο announcements και λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα για τη μεγαλύτερη δυνατή δημοσιοποίησή της.

                                                                                         Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ

                                                                                        ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΜΗΣ

Σελίδες

Εγγραφή στο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ