Φωτογραφία: 
Σπαγαδώρου Αρετή
Φιλοσοφία
(Φ.Ε.Κ. διορισμού: 09-03-2006)
Τηλ.: 
2610-969813
Γραφείο: 
κτίριο Κ 22
Σπουδές

2003: Πιστοποιητικό Μεταπτυχιακής Επιμόρφωσης στην «Εκπαίδευση Ενηλίκων», Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

2002: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη Φιλοσοφία. Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών Πανεπιστημίου Κρήτης, Τομέας Φιλοσοφίας.

1996: Πτυχίο του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Τομέας Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Διδασκόμενα μαθήματα
  • Εργαστήριο Λογικής: 1ο έτος / 1ο εξάμηνο
  • Εργαστήριο Επεξεργασίας Φιλοσοφικών Θεμάτων: 2ο έτος / 4ο εξάμηνο
Ώρες συνεργασίας με φοιτητές/τριες

Για το εαρινό εξάμηνο 2017: Τρίτη 11:00 - 12:00, Τετάρτη 10:00 - 11:00 και Πέμπτη 15:00 - 16:00