Έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19
Δημητράκος Θοδωρής
Κοζάτσας Γιάννης
Σκομβούλης Μιχάλης
Ταμπάκης Χάρης
Ψαρρού Εύη