Έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17
Βασιλείου Φωτεινή
Κουλουμέντας Σταύρος
Παναγιωτάτου Μαρία
Πίσσης Γιάννης
Σταυρούλα Ψαρρού