Η αναλυτική περιγραφή όλων των μαθημάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 περιλαμβάνεται στον Οδηγό Σπουδών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020

 Συντομογραφίες ΤΕΕΚΕ: Τμημα επιστημων εκπαιδευσησ και κοινωνικησ εργασιασ

ΤΕΕΑΠΗ: Τμημα Επιστημων Εκπαιδευσης και Αγωγησ στην Προσχολικη Ηλικια

ΤΘΣ: Τμημα Θεατρικων Σπουδων

 

1Ο ΕΤΟΣ: Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α/Α

κωδικος

τιτλοσ μαθηματος

Διδάσκων/ουσαΔιδ.μον.ects

Υποχρεωτικά μαθήματα Φιλοσοφίας (ΥΠΟ)

1

PHS_1002

Νεότερη πολιτική φιλοσοφία

Α. Μιχαλάκης

3

5

 

2

PHS_1003

 

PHS_1003.P

Λογική

 

Εργαστήριο Λογικής

Θ. Δημητράκος

 

Σ. Αθανασόπουλος & Μ. Χριστοδούλου

4

 

3

 

15

3

PHS_1009

Εισαγωγή στη φιλοσοφία

Ε. Περδικούρη,

Γ. Σαγκριώτης,

Σ. Σταυριανέας(συντον.) και Χ. Τερέζης

3

5

Υποχρεωτικό μάθημα άλλων επιστημονικών πεδίων (ΥΑΕΠ)

4

PHS_1008

Παιδαγωγικά Ι

Α. Ντόκα

3

5

 

30

 

  1Ο ΕΤΟΣ: Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ                    

Α/Α

κωδικος

τιτλοσ μαθηματος

Διδάσκων/ουσαΔιδακτικές μονάδεςects

Υποχρεωτικά μαθήματα Φιλοσοφίας (ΥΠΟ)

1

PHS_1001

Γνωσιοθεωρία-Μεταφυσική Ι

Γ. Σαγκριώτης

3

5

2

PHS_1004

Πλάτων

Μ. Μουζάλα

3

5

3

PHS_1005

Αρχαία ελληνική ηθική και πολιτική φιλοσοφία

Χ. Τερέζης

3

5

4

PHS_1007

Εργαστήριο πληροφορικής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες

Σ. Αθανασόπουλος

2

5

Μαθήματα επιλογής άλλων επιστημονικών πεδίων (ΕΑΕΠ)

5

 

1 μάθημα επιλογής άλλου επιστημονικού πεδίου (βλ. Πίνακα 1)

 

3

5

6

 

1 μάθημα επιλογής άλλου επιστημονικού πεδίου (βλ. Πίνακα 1)

 

3

5

 

30

 


 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Α/Α

κωδικος

τιτλοσ μαθηματος

Διδάσκων/ουσαΔιδ. μονάδεςectsΠαρατηρήσεις

Μαθήματα επιλογής άλλων επιστημονικών πεδίων (ΕΑΕΠ)

 

1

PHS_5030

Ελληνική Ιστορία

Διδ. ΠΔ. 407/80

3

5

Εάν διατεθεί πίστωση. Όσοι το οφείλουν ως υποχρεωτικό μπορούν να δηλώσουν αυτό στη θέση του.

2

PHS_5063

Θεωρίες της εκπαίδευσης

Μ. Χριστοδούλου

3

5

 

3

PHS_10001

Ιστορία της ελληνικής γλώσσας

Θ. Μαρκόπουλος Τμήμα Φιλολογίας

3

5

 

4

PHS_10002

Αρχαίες ελληνικές δημοκρατίες

Α.Παπαχρυσοστόμου

Τμήμα Φιλολογίας

3

5

 

5

PHS_10040

Λατινική θεματογραφία

Γ. Καζαντζίδης Τμήμα Φιλολογίας

3

5

Όσοι οφείλουν ως υποχρεωτικό «Λατινικά», μπορούν να δηλώσουν αυτό στη θέση του.

6

PHS_10069

Ρωμαϊκή κωμωδία: Πλαύτος

Αικ. Κουνάκη

 ΤΘΣ

3

5

Όσοι οφείλουν ως υποχρεωτικό «Λατινικά», μπορούν να δηλώσουν αυτό στη θέση του.

7

PHS_10062

Οι τραγωδίες του Σενέκα

Αικ. Κουνάκη

 ΤΘΣ

3

5

 Όσοι οφείλουν ως υποχρεωτικό «Λατινικά» μπορούν να δηλώσουν αυτό στη θέση του.

8

PHS_10041

Βυζαντινοί ιστορικοί και χρονογράφοι

Ε.-Σ. Κιαπίδου

Τμήμα Φιλολογίας

3

5

 

9

PHS_10004

Νεοελληνική λογοτεχνία II

Θ. Νιφτανίδου ΤΕΕΚΕ

3

5

 

10

PHS_10005

Εισαγωγή στη θεωρία της λογοτεχνίας

Θ. Νιφτανίδου ΤΕΕΚΕ

3

5

 

11

PHS_10006

Ο Σολωμός και η επτανησιακή Σχολή

Ε. Παπαργυρίου

Τμήμα Φιλολογίας

3

5

 

12

PHS_10070

Πεζογραφία 1830-1914

Α. Αθήνη

Τμήμα Φιλολογίας

3

5

13

PHS_10010

Παλαμάς-Σικελιανός

Α.-Μ. Κατσιγιάννη

Τμήμα Φιλολογίας

3

5

 

14

PHS_10011

Κοινωνικοποίηση

Ι. Καμαριανός

ΤΕΕΚΕ

3

5

 

15

PHS_10008

Το νεοελληνικό θέατρο του πρώτου μισού του 20ού αιώνα

Α. Βασιλείου

ΤΘΣ

3

5

 


 

2Ο ΕΤΟΣ: Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

    Α/Α

κωδικος

τιτλοσ μαθηματος

Διδάσκων/ουσαΔιδ. μον.ects

Υποχρεωτικά μαθήματα Φιλοσοφίας (ΥΠΟ)

1

PHS_2001

Αριστοτέλης

Σ. Σταυριανέας

3

5

2

PHS_2002

Νεότερη ηθική φιλοσοφία

Μ. Σκομβούλης

3

5

3

PHS_2003

Εργαστήριο ανάγνωσης φιλοσοφικών κειμένων Ι: Αρχαία φιλοσοφία

 

 

3

 

10

 

Αρχαία φιλοσοφία Α

Ε. Περδικούρη,  

(φροντιστήριο: Δ.Κοργιαλάς)

 

 

 

Αρχαία φιλοσοφία Β

Μ. Μουζάλα,

(φροντιστήριο: Β.Πέτρου)

 

 

 

Αρχαία φιλοσοφία Γ

Χ. Ταμπάκης

(φροντιστήριο: Α.Ντόκα)

 

 

Υποχρεωτικό μάθημα άλλων επιστημονικών πεδίων (ΥΑΕΠ)

4

PHS_2008

Παιδαγωγικά ΙΙ

Μ. Χριστοδούλου

3

5

Μάθημα επιλογής άλλων επιστημονικών πεδίων (ΕΑΕΠ)

5

 

1 μάθημα επιλογής από άλλο επιστημονικό πεδίο (βλ. Πίνακα 2)

 

3

5

 

30

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ  Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Α/Α

κωδικος

τιτλοσ μαθηματος

Διδάσκων /ουσαΔιδ. μον.ectsΔυνατότητα επιλογής/περιορισμός

Μάθημα επιλογής φιλοσοφίας ή άλλων επιστημονικών πεδίων (ΕΑΕΠ)

1

PHS_5003

Αρχαία ελληνική Γραμματεία και Γλώσσα Ι

Χ. Ταμπάκης

 

3

 

5

Μάθημα επιλογής 2ου έτους. (α) Φοιτητές άλλων ετών, που οφείλουν το μάθημα επιλογής άλλων επιστημονικών πεδίων από το 2ο έτος, και (β)φοιτητές επί πτυχίω, που οφείλουν ως υποχρεωτικά τα μαθήματα «Αρχαία ελληνική θεματογραφία Ι» ή/και «Αρχαία ελληνική θεματογραφία ΙΙ», στη θέση τους δηλώνουν αντιστοίχως ένα, ή και τα δύο αυτά μαθήματα.

 

2Ο ΕΤΟΣ: Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α/Α

κωδικος

τιτλοσ μαθηματος

Διδάσκων/ουσαΔιδ. μον.ects

Υποχρεωτικά μαθήματα Φιλοσοφίας (ΥΠΟ)

1

PHS_2004

Κant

Γ. Σαγκριώτης

3

5

2

PHS_2005

Ερμηνευτική-φαινομενολογία

Αικ. Καλέρη

3

5

3

PHS_2006

Αναλυτική φιλοσοφία ΙΙ

ΠΔ. 407/80

3

5

 

 

4

 

PHS_2007

 

PHS_2007.P

 

Επεξεργασία Φιλοσοφικών Θεμάτων

Εργαστήριο επεξεργασίας φιλοσοφικών θεμάτων

Ομάδα Α

Ε. Περδικούρη

 

Α.Ντόκα

Ομάδα Β

Κ. Ρασπίτσος

 

Κ.Ρασπίτσος

4

 

 

3

 

 

15

 

30

 

 

3Ο ΕΤΟΣ: Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

    Α/Α

κωδικος

τιτλοσ μαθηματος

Διδάσκων/ουσαΔιδ. μον.ects

Υποχρεωτικά μαθήματα Φιλοσοφίας (ΥΠΟ)

1

PHS_3002

Εργαστήριο ανάγνωσης φιλοσοφικών κειμένων ΙΙ: Νεότερη φιλοσοφία

 

3

10

 

Νεότερη φιλοσοφία Α

Αικ. Καλέρη,

(φροντιστήριο: Χρ.Γιαννακάκης

                              Δ. Παπαδόπουλος)

 

 

 

Νεότερη φιλοσοφία Β

Π. Κόντος,

(φροντιστήριο: Θ.Γεωργόπουλος)

 

 

 

Νεότερη φιλοσοφία  Γ

Κ. Ρασπίτσος

(φροντιστήριο: Κ.Ρασπίτσος)

 

 

2

PHS_5012

Γνωσιοθεωρία-μεταφυσική ΙΙ

Ι. Κοζάτσας

3

5

Μαθήματα επιλογής Φιλοσοφίας (ΕΠΙ)

3

 

1 μάθημα επιλογής φιλοσοφίας

 (βλ. Πίνακα 3)

 

3

5

4

 

1 μάθημα επιλογής φιλοσοφίας

 (βλ. Πίνακα 3)

 

3

5

Μάθημα επιλογής άλλων επιστημονικών πεδίων (ΕΑΕΠ)

5

 

1 μάθημα επιλογής από άλλο επιστημονικό πεδίο

(βλ. Πίνακα 5)

 

3

5

 

30

 

 

3Ο ΕΤΟΣ: ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

Α/Α

κωδικος

τιτλοσ μαθηματος

Διδάσκων/ουσαΔιδακτικές μονάδεςects

Υποχρεωτικά μαθήματα Φιλοσοφίας (ΥΠΟ)

1

PHS_3003

Σύγχρονη πρακτική φιλοσοφία

Μ. Παρούσης

3

5

2

PHS_3004

Αναλυτική φιλοσοφία ΙΙΙ

Διδ. ΠΔ. 407/80

3

5

Μαθήματα επιλογής Φιλοσοφίας (ΕΠΙ)

3

 

1 μάθημα επιλογής φιλοσοφίας (βλ. Πίνακα 4)

 

3

5

4

 

1 μάθημα επιλογής φιλοσοφίας (βλ. Πίνακα 4)

 

3

5

5

 

1 μάθημα επιλογής φιλοσοφίας (βλ. Πίνακα 4)

 

3

5

Μάθημα επιλογής άλλων επιστημονικών πεδίων (ΕΑΕΠ)

6

 

1 μάθημα επιλογής από άλλο επιστημονικό πεδίο (βλ. Πίνακα 6)

 

3

5

PHS_5049 Το εαρινό εξ. 2020 μέχρι 50 φοιτητές

 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ, μπορεί να δηλωθεί στο 6ο εξάμηνο (ή αντίστοιχο εαρινό για τους επί πτυχίω) προπτυχιακή πρακτική άσκηση (προϋποθέσεις βλ. Οδηγό σπουδών), στη θέση του μαθ. επιλογής από άλλο επ. πεδίο

 

3

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ, στη θέση μαθήματος επιλογής άλλων πεδίων

5

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ, στη θέση μαθήματος επιλογής άλλων πεδίων

 

30

 


 

4Ο ΕΤΟΣ: Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α/Α

κωδικος

τιτλοσ μαθηματος

Διδάσκων/ουσαΔιδ. μονάδεςects

Υποχρεωτικά μαθήματα Φιλοσοφίας (ΥΠΟ)

1

PHS_4001

Αισθητική

Αικ. Καλέρη

3

5

Μαθήματα επιλογής Φιλοσοφίας (ΕΠΙ)

2

 

1 μάθημα επιλογής φιλοσοφίας (βλ. Πίνακα 3)

 

3

5

3

 

1 μάθημα επιλογής φιλοσοφίας (βλ. Πίνακα 3)

 

3

5

4

 

1 μάθημα επιλογής φιλοσοφίας (βλ. Πίνακα 3)

 

3

5

5

 

1 μάθημα επιλογής φιλοσοφίας (βλ. Πίνακα 3)

 

3

5

PHS_5042

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ, Διπλωματική εργασία φιλοσοφίας. Δηλώνεται στη θέση 3 από τα 4 προηγούμενα μαθήματα επιλογής φιλοσοφίας μία φορά, ή στο 7ο εξάμηνο (ή αντίστοιχο χειμερινό για τους επί πτυχίω), ή στο 8ο (ή αντίστοιχο εαρινό για τους επί πτυχίω).

 

9

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ, στη θέση 3 επιλεγόμενων φιλοσοφίας του ίδιου εξαμήνου

15

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ, στη θέση 3 επιλεγόμενων φιλοσοφίας του ίδιου εξαμήνου

Μάθημα επιλογής άλλων επιστημονικών πεδίων (ΕΑΕΠ)

6

 

1 μάθημα επιλογής από άλλο επιστημονικό πεδίο (βλ. Πίνακα 5)

 

3

5

 

30

                                                  4Ο ΕΤΟΣ: Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

Α/Α

κωδικος

τιτλοσ μαθηματος

Διδάσκων/ουσαΔιδ. μονάδεςects

Υποχρεωτικά μαθήματα Φιλοσοφίας (ΥΠΟ)

1

PHS_4003

Φιλοσοφία 19ου-20ού αιώνα

Π. Κόντος

3

5

Υποχρεωτικό μάθημα άλλων επιστημονικών πεδίων (ΥΑΕΠ)

2

PHS_4002

Αρχαία ελληνική λογοτεχνία

Κ. Βαλάκας

3

5

Μαθήματα επιλογής Φιλοσοφίας (ΕΠΙ)

3

 

1 μάθημα επιλογής φιλοσοφίας (βλ. Πίνακα 4)

 

3

5

4

 

1 μάθημα επιλογής φιλοσοφίας (βλ. Πίνακα 4)

 

3

5

5

 

1 μάθημα επιλογής φιλοσοφίας (βλ. Πίνακα 4)

 

3

5

6

 

1 μάθημα επιλογής φιλοσοφίας (βλ. Πίνακα 4)

 

3

5

PHS_5042

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ, Διπλωματική εργασία φιλοσοφίας. Δηλώνεται στη θέση 3 από τα 4 προηγούμενα μαθήματα επιλογής φιλοσοφίας μία φορά, ή στο 7ο εξάμηνο (ή αντίστοιχο χειμερινό για τους επί πτυχίω), ή στο 8ο (ή αντίστοιχο εαρινό για τους επί πτυχίω).

 

9

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ, στη θέση 3 επιλεγόμενων φιλοσοφίας του ίδιου εξαμήνου

15

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ, στη θέση 3 επιλεγόμενων φιλοσοφίας του ίδιου εξαμήνου

 

30

 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ  3ου ΚΑΙ 4ου ΕΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ (Ε΄ ΚΑΙ Ζ’) ΕΞΑΜΗΝΟΥ

 

Α/Α

κωδικος

τιτλοσ μαθηματος

Διδάσκων/ουσαΔιδ. μονάδεςectsΔυνατότητα επιλογής/περιορισμός

Μαθήματα επιλογής Φιλοσοφίας (ΕΠΙ)

1

PHS_3001

Hegel

A. Μιχαλάκης

3

5

 

Όσοι το οφείλουν ως υποχρεωτικό δηλώνουν αυτό στη θέση του.

2

PHS_5001

Φιλοσοφικές Σχολές της αρχαιότητας

Χ. Τερέζης

3

5

 

Όσοι επί πτυχίω οφείλουν ως υποχρεωτικά και τα δύο μαθήματα «Αρχαία ελληνική θεματογραφία Ι» και «ΙΙ», ενώ οφείλουν επιπλέον και το κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα άλλων επ. πεδίων από το 2ο έτος, δηλώνουν το μάθημα αυτό στη θέση του τελευταίου.

3

PHS_5046

Bυζαντινή φιλοσοφία

Χ. Τερέζης

3

5

 

4

PHS_5006

Κant: Ηθική φιλοσοφία

Ι. Κοζάτσας

3

5

Όσοι το οφείλουν ως υποχρεωτικό δηλώνουν αυτό στη θέση του.

5

PHS_5007

Εφαρμοσμένη ηθική

Μ. Παρούσης

3

5

 

6

PHS_5014

Βιβλίο Λ’ των Μετά τα Φυσικά του Αριστοτέλους

Μ. Μουζάλα

3

5

 

 

7

PHS_5017

Αναλυτική μεταφυσική

Ι. Ζεϊμπέκης

3

5

 

8

PHS_5050

Ελληνιστική φιλοσοφία: Θέματα γνωσιολογίας και μεταφυσικής

Ε. Περδικούρη

3

5

 

9

PHS_5027

Μεσαιωνική φιλοσοφία

 

Ι.Δημητρακόπουλος ΠΤΔΕ

3

5

 

10

PHS_5057

Η κριτική της τελεολογίας στον Hume και στον Kant

Γ. Σαγκριώτης

3

5

 

11

PHS_5058

Το πρόβλημα του κακού από τον Ευριπίδη στην Arendt

Π. Κόντος

3

5

 

12

PHS_5032

Ειδικά θέματα Πρακτικής φιλοσοφίας Ι

Μ. Σκομβούλης

 

3

5

13

PHS_5033

Ειδικά θέματα Σύγχρονης φιλοσοφίας Ι: Φιλοσοφία της Επιστήμης

Θ. Δημητράκος

3

5

 

14

PHS_5034

Ειδικά θέματα Σύγχρονης φιλοσοφίας ΙΙ

Γ. Σαγκριώτης

3

5

 

15

PHS_5047

Φιλοσοφία των Επιστημών της ζωής

Σ. Σταυριανέας

3

5

 

 


 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ (ΣΤ΄ ΚΑΙ Η’) ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Α/Α

κωδικος

τιτλοσ μαθηματος

Διδάσκων/ουσαΔιδ. μ.ectsΔυνατότητα επιλογής/περιορισμός

Μαθήματα επιλογής Φιλοσοφίας (ΕΠΙ)

1

PHS_5013

Ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης για την ψυχή  

Σ. Σταυριανέας

3

5

 Όσοι οφείλουν ως υποχρεωτικό ένα από τα μαθήματα «Κείμενα Αρχαίας Γραμματείας Ι» ή «ΙΙ» ή «ΙΙΙ», μπορούν να δηλώσουν αυτό στη θέση του.

2

PHS_5060

Η Πυθαγόρεια φιλοσοφία στην αριστοτελική και πλατωνική παράδοση

Μ. Μουζάλα

3

5

3

PHS_5052

Εισαγωγή στην αριστοτελική ηθική

Π. Κόντος

3

5

 

4

PHS_5016

Ελευθερία και δικαιοσύνη

Α. Μιχαλάκης

3

5

 

5

PHS_5018

Γνωσιολογία και μεταφυσική στην ύστερη αρχαιότητα

Χ.Τερέζης

3

5

 

6

PHS_5048

Ενότητα και πολλαπλότητα στον Πλωτίνο

Ε. Περδικούρη

3

5

 

7

PHS_5019

Heidegger

Διδ. ΠΔ. 407/80

3

5

Εάν διατεθεί πίστωση.

 Όσοι οφείλουν ως υποχρεωτικό το μάθημα «Φιλόσοφοι 19ου-20ού αιώνα ΙΙ», δηλώνουν αυτό στη θέση του.

8

PHS_5020

Κείμενα φιλοσοφίας 20ού αιώνα

 Θ. Δημητράκος

3

5

 Όσοι οφείλουν ως υποχρεωτικό ένα από τα «Κείμενα Φιλοσοφίας 20ού αιώνα Ι» ή «ΙΙ» ή «ΙΙΙ», δηλώνουν αυτό στη θέση του.

9

PHS_5021

Κοινωνική και πολιτική φιλοσοφία του Μarx

Α. Μιχαλάκης

3

5

 

10

PHS_5023

Φιλοσοφία του δικαίου

Μ.Παρούσης

3

5

 

12

PHS_5053

Φιλοσοφία του χώρου

Αικ. Καλέρη

3

5

 

13

PHS_5025

Η φιλοσοφία του Nietzsche

Διδ.ΠΔ. 407/80

3

5

Εάν διατεθεί πίστωση

14

PHS_5055

Ειδικά θέματα Αρχαίας φιλοσοφίας Ι

Διδ.ΠΔ.407/80

 

3

5

Εάν διατεθεί πίστωση

15

PHS_5056

Ειδικά θέματα Αρχαίας φιλοσοφίας ΙΙ

Χ. Ταμπάκης

3

5

16

PHS_5044

Ειδικά θέματα Νεότερης φιλοσοφίας ΙΙ

Κ. Γουδέλη

3

5

17

PHS_5043

Ειδικά θέματα Νεότερης φιλοσοφίας ΙΙΙ

Ι. Κοζάτσας

3

5

18

PHS_5045

Ειδικά θέματα Πρακτικής φιλοσοφίας ΙΙ

Μ. Σκομβούλης

3

5

19

PHS_5035

Ειδικά θέματα Σύγχρονης φιλοσοφίας ΙΙΙ

Διδ. ΠΔ. 407/80

3

5

Εάν διατεθεί πίστωση.

20

PHS_5059

Φιλοσοφικές θεωρήσεις των συναισθημάτων  

Σ. Σταυριανέας

3

5

 

21

PHS_5061

Φιλοσοφία του πολιτισμού

Κ. Ρασπίτσος

3

5

 

22

PHS_5062

Φιλοσοφία και λογοτεχνία

Κ. Ρασπίτσος

3

5

 

23

PHS_10012

Φιλοσοφία της γνώσης

Ζ. Γασπαράτου

ΤΕΕΑΠΗ

3

5

 


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ 3ου ΚΑΙ 4ου ΕΤΟΥΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ (Ε’ ΚΑΙ Ζ’) ΕΞΑΜΗΝΟΥ

 

Α/Α

κωδικος

τιτλοσ μαθηματος

Διδάσκων/ουσαΔιδ.μ.ects  Δυνατότητα επιλογής/ περιορισμός

 

Μαθήματα επιλογής άλλων επιστημονικών πεδίων (ΕΑΕΠ)

 

1

PHS_5064

Εκπαίδευση και εφηβεία: κοινωνικοποίηση

Μ. Χριστοδούλου

3

5

 

 

2

PHS_10013

Εισαγωγή στην κλασική φιλολογία

Α.Παπαχρυσοστόμου

Τμήμα Φιλολογίας

3

5

 

 

3

PHS_10014

Αρχαία ελληνική ιστορία

Α. Σύρκου

Τμήμα Φιλολογίας

3

5

Όσοι οφείλουν ως υποχρεωτικό «Ελληνική ιστορία», μπορούν να δηλώσουν αυτό στη θέση του.

 

4

PHS_10015

Εισαγωγή στη βυζαντινή φιλολογία

Ε.-Σ. Κιαπίδου

Τμήμα Φιλολογίας

3

5

 

 

5

PHS_10016

Bυζαντινή ποίηση

Φ. Νούσια

Τμήμα Φιλολογίας

3

5

 

 

6

PHS_10017

Bυζαντινά κείμενα και πολιτισμός

Φ. Νούσια

Τμήμα Φιλολογίας

3

5

 

 

7

PHS_10018

Βυζαντινή φιλολογία: Ο Μιχαήλ Ψελλός και η εποχή των Κομνηνών

Ε.-Σ. Κιαπίδου

Τμήμα Φιλολογίας

 

3

 

5

 

 

8

PHS_10019

Εισαγωγή στη Νεοελληνική Φιλολογία

Ι. Παπαθεοδώρου

Τμήμα Φιλολογίας

 

3

 

5

 

 

9

PHS_10020

Νεοελληνική Φιλολογία 1670-1830

Ι. Παπαθεοδώρου

Τμήμα Φιλολογίας

 

3

 

5

 

 

10

PHS_10021

Ιστορία της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας 19ος-20ός αιώνας

Γ. Γκότση

Τμήμα Φιλολογίας

 

3

 

5

 

 

11

PHS_10022

Κ. Π. Καβάφης

Α. Κωστίου

Τμήμα Φιλολογίας

 

3

 

5

 

 

12

PHS_10023

Νεοελληνική λογοτεχνία Ι

Θ. Νιφτανίδου

 ΤΕΕΚΕ

3

5

 

 

13

PHS_10024

Εισαγωγή  στην  Γλωσσολογία Ι

Α. Αρχάκης

Τμήμα Φιλολογίας

 

3

 

5

 

 

14

PHS_10025

Περιγραφική ανάλυση της Νέας ελληνικής

Γ. Ξυδόπουλος

Τμήμα Φιλολογίας

3

5

 

 

15

PHS_10027

Ιστορία τέχνης Ι

Α. Μουρίκη

ΤΕΕΑΠΗ

3

5

 

 

16

PHS_10028

Θεωρία της δημοκρατίας

Ε. Μπάλιας

 ΤΕΕΑΠΗ

3

5

Όσοι οφείλουν ως υποχρεωτικό ένα από τα μαθήματα «Κείμενα Νεότερης Φιλοσοφίας Ι» ή «ΙΙ» ή «ΙΙΙ», μπορούν να δηλώσουν αυτό στη θέση του.

 

17

PHS_10029

Ανθρώπινα δικαιώματα

Ε. Μπάλιας

ΤΕΕΑΠΗ

3

5

Όσοι οφείλουν ως υποχρεωτικό ένα από τα μαθήματα «Κείμενα Νεότερης Φιλοσοφίας Ι» ή «ΙΙ» ή «ΙΙΙ», μπορούν να δηλώσουν αυτό στη θέση του.

 

18

PHS_10032

Δια βίου μάθηση και Εκπαίδευση

Αθ. Καραλής

ΤΕΕΑΠΗ

3

5

 

 

19

PHS_10030

Εισαγωγή στην ψυχολογία

Ε. Σκοπελίτη

ΤΕΕΑΠΗ

3

5

 

 

20

PHS_10031

Διαπολιτισμική εκπαίδευση εκπαιδευτικών

Ε. Αρβανίτη

ΤΕΕΑΠΗ

3

5

 

 

21

PHS_10033

Μαθησιακές δυσκολίες και αναπτυξιακή δυσλεξία

Σ. Τσεσμελή

ΤΕΕΚΕ

3

5

 

 

22

PHS_10035

Εισαγωγή στην ιστορία και θεωρία του κινηματογράφου

Χ. Σωτηροπούλου ΤΘΣ

3

5

 εκτός όσων το είχαν επιλέξει και εξετάστηκαν επιτυχώς στο 1ο έτος.

 

23

PHS_10036

Κινηματογράφος και κοινωνία: αλληλεπιδράσεις και επιρροές στην αισθητική και τη θεματική των ταινιών

Χ. Σωτηροπούλου ΤΘΣ

3

5

 

24

 

PHS_10043

Πρωτοπορίες στην Ευρωπαϊκή λογοτεχνία και τέχνη του 20ού αιώνα

Ά.-Μ. Κατσιγιάννη

Τμήμα Φιλολογίας

 

 

 

25

PHS_10068

Ψυχογλωσσολογία

Διδ. ΠΔ. 407

Τμήμα Φιλολογίας

3

5

 

 

26

PHS_10037

 Αγγλικά Ι

 

Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών

3

5

Επιλέγεται μόνο ένα από τα μαθήματα Ξένη γλώσσα Ι.

 

27

PHS_10048

 Γαλλικά Ι

 

Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών

3

5

Επιλέγεται μόνο ένα από τα μαθήματα Ξένη γλώσσα Ι.

 

28

PHS_10049

Γερμανικά Ι

Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών

3

5

Επιλέγεται μόνο ένα από τα μαθήματα Ξένη γλώσσα Ι.

 

29

PHS_10050

Ρωσικά Ι

 

Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών

3

5

Επιλέγεται μόνο ένα από τα μαθήματα Ξένη γλώσσα Ι.

 

30

PHS_10055

Αγγλικά ΙΙΙ

 

Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών

3

5

Επιλέγεται μόνο ένα από τα μαθήματα Ξένη γλώσσα Ι.

 

31

PHS_10056

Γαλλικά ΙΙΙ

 

Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών

3

5

Επιλέγεται μόνο ένα από τα μαθήματα Ξένη γλώσσα Ι.

 

32

PHS_10057

Γερμανικά ΙΙΙ

Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών

3

5

Επιλέγεται μόνο ένα από τα μαθήματα Ξένη γλώσσα Ι.

 

33

PHS_10058

Ρωσικά ΙΙΙ

 

Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών

3

5

Επιλέγεται μόνο ένα από τα μαθήματα Ξένη γλώσσα Ι.


ΠΙΝΑΚΑΣ 6: ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ

ΕΑΡΙΝΟΥ (ΣΤ’) ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Α/Α

κωδικος

τιτλοσ μαθηματος

Διδάσκων/ουσαΔιδ.μον.ectsΔυνατότητα επιλογής/περιορισμός

Μάθημα επιλογής άλλων επιστημονικών πεδίων (ΕΑΕΠ)

1

PHS_5036

Ευρωπαϊκή Ιστορία

Διδ. ΠΔ. 407/80

Εάν διατεθεί πίστωση.

Όσοι το οφείλουν ως υποχρεωτικό μπορούν να δηλώσουν αυτό στη θέση του.

2

PHS_5054

Διδακτική της φιλοσοφίας

Α. Ντόκα

3

5

3

PHS_5065

Θεωρία των Κοινωνικών Επιστημών

Μ. Χριστουδούλου

3

5

 

4

PHS_5041

Λατινική γραμματεία

Κ. Βαλάκας

3

5

Όσοι οφείλουν ως υποχρεωτικό μάθημα «Λατινικά», μπορούν να δηλώσουν αυτό στη θέση του.

5

PHS_10042

Γ. Σεφέρης

Α. Κωστίου

Τμήμα Φιλολογίας

 

3

 

5

 

6

PHS_10044

Εισαγωγή στην γλωσσολογία ΙΙ

Γ. Ξυδόπουλος

Τμήμα Φιλολογίας

3

5

 

7

PHS_10045

Μεθοδολογία της γλωσσικής έρευνας

Δ. Παπαζαχαρίου Τμήμα Φιλολογίας

 

3

 

5

 

8

PHS_10046

Κοινωνιογλωσσολογία

Α. Αρχάκης

Τμήμα Φιλολογίας

3

5

 

9

 

PHS_10047

Σχολική Ψυχολογία ΙΙ

Ι. Δημάκος

 ΤΕΕΚΕ

3

5

 

10

PHS_10051

Αγγλικά ΙΙ

Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών

3

5

Επιλέγεται μόνο ένα από τα μαθήματα Ξένη γλώσσα ΙΙ.

11

PHS_10052

Γαλλικά ΙΙ

 

Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών

3

5

Επιλέγεται μόνο ένα από τα μαθήματα Ξένη γλώσσα ΙΙ.

12

PHS_10053

 Γερμανικά ΙΙ

Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών

3

5

Επιλέγεται μόνο ένα από τα μαθήματα Ξένη γλώσσα ΙΙ.

13

PHS_10054

Ρωσικά ΙΙ

 

Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών

3

5

Επιλέγεται μόνο ένα από τα μαθήματα Ξένη γλώσσα ΙΙ.

14

PHS_10059

Γαλλικά ΙV

Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών

3

5

Επιλέγεται μόνο ένα από τα μαθήματα Ξένη γλώσσα ΙΙ.

15

PHS_10060

Γερμανικά ΙV

Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών

3

5

Επιλέγεται μόνο ένα από τα μαθήματα Ξένη γλώσσα ΙΙ.

16

PHS_10061

Ρωσικά ΙV

Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών

3

5

Επιλέγεται μόνο ένα από τα μαθήματα Ξένη γλώσσα ΙΙ.

 


 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS

ERASMUS UNDERGRADUATE COURSES 2019-2020

 

The following courses are offered by Faculty members of the Patras University Department of Philosophy in the framework of Erasmus-plus Programme for the academic year 2019-2020 (each course corresponds to 5 ECTS). The Department coordinator is Assistant Prof. M. G. Mouzala. Course descriptions are available below: most of the translations in English were edited by Associate Prof. J. Zeimbekis. Cf. Dept. Website https://www.philosophy.upatras.gr

 

Winter Semester

 

Dr. Michalis Christodoulou, Assistant Teaching Staff

PHS_5064 Social Theory and Education

English

 

Professor Pavlos Kontos

PHS_4003 Phenomenological Texts

English

 

Assistant Professor Melina Mouzala

PHS_1004 Dialectic and Self-knowledge in Plato's Sophist

English

 

Associate Professor Michalis Paroussis

PHS_5007 Applied Ethics

English

 

Assistant Professor Stasinos Stavrianeas

PHS_5059 Philosophy of the Emotions

English

 

Associate Professor John Zeimbekis

PHS_5017 Analytic Metaphysics

English

 

 

Spring Semester

 

Associate Professor Kyriaki Goudeli

PHS_5044 German Idealism to Nietzsche

English

 

Associate Professor Ekaterini Kaleri

PHS_2005 Hermeneutics

German or English

 

Assistant Professor Andreas Michalakis

PHS_3001 Hegel

English

 

Associate Professor Michalis Paroussis

PHS_5023 Philosophy of Law 

English

 

Assistant Professor Georgios Sagriotis

PHS_ 2004 Kant

English

 

Associate Professor Kostas Valakas

PHS_4002 Ancient Greek Literature

English or Greek