Η αναλυτική περιγραφή όλων των μαθημάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 είναι διαθέσιμη εδώ.

Για να δείτε την περιγραφή κάποιου συγκεκριμένου μαθήματος πατήστε στον αντίστοιχο τίτλο του μαθήματος από τον παρακάτω κατάλογο.

Κατάλογος μαθημάτων ακαδημαϊκού έτους 2015 - 2016

1ο ΕΤΟΣ: Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ                                                             

Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣECTS

1

1002

Νεότερη πολιτική φιλοσοφία

Α.Μιχαλάκης

 

3

 

5

2

1003

1003.P

Λογική

Εργαστήριο Λογικής

Κ. Παγωνδιώτης

Ι. Ζεϊμπέκης

Σ. Σταυριανέας

Ν. Ξυράφης

4

3

15

3

 1008

Παιδαγωγικά Ι:

Εισαγωγή στην παιδαγωγική επιστήμη

Ε. Περδικούρη

Π. Κόντος

3

5

4

1009

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

Μέλη ΔΕΠ, υπεύθυνος Μ. Παρούσης ως Προεδρος Τμ.

3

5

 

 

 

 

 

30

1ο ΕΤΟΣ: Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ                                                                           

Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣECTS

1

1001

Γνωσιοθεωρία- Μεταφυσική Ι (και φροντιστήριο)

Κ. Γουδέλη

3

5

2

1004

Πλάτων

Μ.Μουζάλα

3

5

3

1005

Αρχαία ελληνική ηθική και πολιτική φιλοσοφία

Χ.Τερέζης

3

5

4

1007

Εργαστήριο πληροφορικής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες

Σ. Αθανασόπουλος

2

5

5

 

1 μάθημα υποχρεωτικό κατ΄επιλογή άλλου επιστημονικού πεδίου

 

3

5

6

 

1 μάθημα υποχρεωτικό κατ΄επιλογή άλλου επιστημονικού πεδίου

 

3

5

 

 

 

 

 

30

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ  Β’ εξαμήνου

Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ

ΜΟΝΑΔΕΣ

ECTS
1

μέχρι 35

φοιτητές

Ιστορία της ελληνικής γλώσσας

Θ. Μαρκόπουλος

Τμήμα Φιλολογίας

35

2

μέχρι 35

φοιτητές

Αρχαίες ελληνικές δημοκρατίες

Α. Παπαχρυσοστόμου

Τμήμα Φιλολογίας

3

5

3

μέχρι 35

φοιτητές

Αρχαία ελληνική λαϊκή παράδοση

Α. Ποταμίτη

3

5

4

μέχρι 50

φοιτητές

Νεοελληνική λογοτεχνία ΙI

Θ. Νιφτανίδου

ΠΤΔΕ

3

5

5

χωρίς όριο

αρ. φοιτητών

Εισαγωγή στη θεωρία της λογοτεχνίας

Θ. Νιφτανίδου

ΠΤΔΕ

3

5

6

μέχρι 35

φοιτητές

Ο Σολωμός και η επτανησιακή Σχολή

Α. Αθήνη

Τμ. Φιλολογίας

3

5

7

μέχρι 25

φοιτητές

Το θέατρο του 19ου αιώνα: ρεαλισμός, νατουραλισμός, ψυχολογικό δράμα

Κ. Κυριάκος

ΤΘΣ

3

5

8

μέχρι 25

φοιτητές

Το νεοελληνικό θέατρο του πρώτου μισού του 20ου αιώνα

Α. Βασιλείου

3

5

9

μέχρι 35

φοιτητές

Νεοελληνική πεζογραφία 19Ος -20Ος αιώνας

Γ. Γκότση

Τμ. Φιλολογίας

 

3

 

5

10

μέχρι 35

φοιτητές

Παλαμάς-Σικελιανός

Α.Κατσιγιάννη

Τμ. Φιλολογίας

 

3

 

5

11

χωρίς όριο

αρ. φοιτ.

Κοινωνικοποίηση

Ι. Καμαριανός

 

3

 

5

2ο ΕΤΟΣ: Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ      

Α/Α

κωδικος

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ

ΜΟΝΑΔΕΣ

ects

1

2002

Νεότερη ηθική φιλοσοφία

M. Παρούσης

3

5

2

2003

Εργαστήριο ανάγνωσης φιλοσοφικών κειμένων Ι (και φροντιστήριο):

Αρχαία φιλοσοφία

 

 

3

 

10

 

2003.1

Αρχαία φιλοσοφία Α

Σ. Σταυριανέας

 

 

 

2003.3

Αρχαία φιλοσοφία Γ

Ε. Περδικούρη

 

 

3

2006

Αναλυτική φιλοσοφία ΙΙ

Ι. Ζεϊμπέκης

3

5

4

 

1 μάθημα υποχρεωτικό κατ’ επιλογήν Φιλοσοφίας ή από άλλο

επιστημονικό πεδίο (βλ. Πίνακα 2)

 

3

5

5

2008

χωρίς όριο

αρ. φοιτητών

Παιδαγωγικά ΙΙ: Σχολική Ψυχολογία Ι

Ι. Δημάκος ΠΤΔΕ

3

5

 

30

2Ο ΕΤΟΣ: Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

Α/Α

κωδικος

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ

ΜΟΝΑΔΕΣ

ects

1

2001

Αριστοτέλης

Σ. Σταυριανέας

3

5

2

2004

Κant

Ε. Περδικούρη

3

5

3

2005

Ερμηνευτική-Φαινομενολογία

Π. Κόντος, Μ. Παρούσης

3

5

4

2007

 

2007.P

Επεξεργασία Φιλοσοφικών Θεμάτων

 

Εργαστήριο επεξεργασίας φιλοσοφικών θεμάτων

Ε. Περδικούρη

 

Λ. Σπηλιόπουλος

4

3

15

 

30

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ  Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Α/Α

κωδικος

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ

ΜΟΝΑΔΕΣ

ectsδυνατότητα επιλογής/περιορισμος

 

1

 

5003

Αρχαία ελληνική Γραμματεία και Γλώσσα Ι

Κ. Βαλάκας

 

3

 

5

Οι δευτεροετείς επιλέγουν υποχρεωτικά ένα από τα δύο. Οι φοιτητές άλλων ετών που είτε (α) οφείλουν ένα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα από το 2ο έτος (ή «Φιλοσοφικές Σχολές της Αρχαιότητας», ή «Επιστήμη και σοφία στον Αριστοτέλη»), είτε (β) οφείλουν ως υποχρεωτικά τα μαθήματα «Αρχαία ελληνική θεματογραφία Ι» ή/και «Αρχαία ελληνική θεματογραφία ΙΙ», στη θέση τους δηλώνουν αντιστοίχως ένα, ή και τα δύο αυτά μαθήματα.

 

2

 

5004

Αρχαία ελληνική Γραμματεία και Γλώσσα  ΙΙ

Κ. Βαλάκας

3

5

 

 

3Ο ΕΤΟΣ: Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

Α/Α

κωδικος

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ

ΜΟΝΑΔΕΣ

ects

1

3002

Εργαστήριο ανάγνωσης φιλοσοφικών κειμένων ΙΙ (και φροντιστήριο):

Νεότερη φιλοσοφία

 

3

10

 

3002.2

Νεότερη φιλοσοφία Β

Π.  Κόντος

 

 

 

3002.3

Νεότερη φιλοσοφία Γ

Κ.  Γουδέλη

 

 

2

5012    

Γνωσιοθεωρία-μεταφυσική ΙΙ

Κ. Γουδέλη

3

5

3

 

1 μάθημα φιλοσοφίας κατ΄επιλογήν

(βλ. Πίνακα 3)

 

3

5

4

 

1 μάθημα φιλοσοφίας κατ΄επιλογήν

(βλ. Πίνακα 3)

 

3

5

5

 

1 μάθημα υποχρεωτικό κατ΄επιλογήν από άλλο επιστημονικό πεδίο (βλ. Πίνακα 5)

 

3

5

 

30

 

 

3Ο ΕΤΟΣ: ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

                                          

Α/Α

κωδικος

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ

ΜΟΝΑΔΕΣ

ects

1

3003

Σύγχρονη πρακτική φιλοσοφία

Μ. Παρούσης

3

5

2

3004

Αναλυτική φιλοσοφία ΙΙΙ

Κ. Παγωνδιώτης

3

5

3

 

1 μάθημα φιλοσοφίας κατ΄επιλογήν

(βλ. Πίνακα 4)

 

3

5

4

 

1 μάθημα φιλοσοφίας κατ΄επιλογήν

(βλ. Πίνακα 4)

 

3

5

5

 

1 μάθημα φιλοσοφίας κατ΄επιλογήν

(βλ. Πίνακα 4)

 

3

5

6

 

1 μάθημα υποχρεωτικό κατ΄επιλογήν από άλλο επιστημονικό πεδίο (βλ. Πίνακα 6)

 

3

5

 

30

 

4Ο ΕΤΟΣ: Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

Α/Α

κωδικος

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ

ΜΟΝΑΔΕΣ

ects

1

4001

Αισθητική

Χ. Τερέζης

3

5

2

 

1 μάθημα φιλοσοφίας κατ΄επιλογήν

(βλ. Πίνακα 3)

 

3

5

3

 

1 μάθημα φιλοσοφίας κατ΄επιλογήν

(βλ. Πίνακα 3)

 

3

5

4

 

1 μάθημα φιλοσοφίας κατ΄επιλογήν

(βλ. Πίνακα 3)

 

3

5

5

 

1 μάθημα φιλοσοφίας κατ΄επιλογήν

(βλ. Πίνακα 3)

 

3

5

6

 

1 μάθημα υποχρεωτικό κατ΄επιλογήν από άλλο επιστημονικό πεδίο

(βλ. Πίνακα 5)

 

3

5

 

30

                                                                          

 

4Ο ΕΤΟΣ: Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

 

Α/Α

κωδικος

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ

ΜΟΝΑΔΕΣ

ects

1

4002

Αρχαία ελληνική λογοτεχνία

Κ. Βαλάκας

3

5

2

4003

Φιλοσοφία 19ου-20ού αιώνα

Π. Κόντος

3

5

3

 

1 μάθημα φιλοσοφίας κατ΄επιλογήν

(βλ. Πίνακα 4)

 

3

5

4

 

1 μάθημα φιλοσοφίας κατ΄επιλογήν

(βλ. Πίνακα 4)

 

3

5

5

 

1 μάθημα φιλοσοφίας κατ΄επιλογήν

 (βλ. Πίνακα 4)

 

3

5

6

 

1 μάθημα φιλοσοφίας κατ΄επιλογήν

(βλ. Πίνακα 4)

 

3

5

 

30

                                                           

 

ΚΑΤ΄ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ  3ου ΚΑΙ 4ου ΕΤΟΥΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ (Ε΄& Ζ’) ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Α/Α

κωδικος

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ

ΜΟΝΑΔΕΣ

ectsδυνατότητα επιλογής/περιορισμοσ

1

3001

Hegel

A. Μιχαλάκης

3

5

 

Μάθημα επιλογής 3ου-4ου έτους. Για όσους το οφείλουν ως υποχρεωτικό, καταχωρί-ζεται και δηλώνεται αυτό στη θέση του.

2

5001

Φιλοσοφικές Σχολές της αρχαιότητας

Χ. Τερέζης

3

5

 

Μάθημα επιλογής για τους φοιτητές 3ου-4ου, εκτός αν το είχαν εξεταστεί επιτυχώς στο 2ο έτος τους.

3

5006

Κant: Ηθική φιλοσοφία

Π. Κόντος

3

5

Μάθημα επιλογής 3ου-4ου έτους. Για όσους το οφείλουν ως υποχρεωτικό, καταχωρί-ζεται και δηλώνεται αυτό στη θέση του.

4

5007

Εφαρμοσμένη ηθική

Μ. Παρούσης

3

5

 

5

5008

Αναλυτική αισθητική

Ι. Ζεϊμπέκης

3

5

 

6

5009

Χρόνος και αιωνιότητα στον Πλωτίνο

 

Ε. Περδικούρη

 

3

 

5

 

7

5013

Ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης για την ψυχή

Σ. Σταυριανέας

3

5

 

8

5022

Φιλοσοφία του νου

 

Κ. Παγωνδιώτης

3

5

Μάθημα επιλογής 3ου-4ου έτους. Για όσους οφείλουν ως υποχρεωτικό το «Θέματα αναλυτικής φιλοσοφίας», καταχωρίζεται και δηλώ-νεται αυτό στη θέση του.

9

5028

Φιλοσοφία της αισθητηριακής αντίληψης

Κ. Παγωνδιώτης

3

5

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΡΙΝΟΥ (ΣΤ΄& Η’) ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Α/Α

κωδικος

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ

ΜΟΝΑΔΕΣ

ectsδυνατότητα επιλογής/περιορισμοσ

1

5014

Βιβλίο Λ’ των Μετά τα Φυσικά του Αριστοτέλους

Μ. Μουζάλα

3

5

 

2

5016

Ελευθερία και δικαιοσύνη

Α.  Μιχαλάκης

3

5

 

3

5018

Γνωσιολογία και μεταφυσική στην ύστερη

αρχαιότητα

Χ. Τερέζης

3

5

 

4

5019

Heidegger

Π. Κόντος

3

5

Μάθημα επιλογής 3ου-4ου έτους. Για όσους οφείλουν ως υποχρεωτικό το μάθημα «Φιλόσοφοι 19ου-20ου αιώνα ΙΙ», καταχωρίζεται και δηλώ-νεται αυτό στη θέση του.

5

5020

Κείμενα φιλοσοφίας 20ού αιώνα

407

3

5

Θα προσφερθεί ως μάθημα επιλογής 3ου-4ου έτους, εάν διατεθεί σχετική πίστωση. Για όσους οφείλουν ως υποχρεωτικό ένα από τα μαθήματα «Κείμενα Φιλοσοφίας 20ού αιώνα Ι» ή «ΙΙ» ή «ΙΙΙ», καταχωρίζεται και δηλώνεται αυτό στη θέση του.

6

5021

Κοινωνική και πολιτικήφιλοσοφία του Μarx

Α. Μιχαλάκης

3

5

 

7

5023

Φιλοσοφία του δικαίου

Μ. Παρούσης

3

5

 

8

5024

Φυσική φιλοσοφία και επιστήμη στην αρχαία ελληνική σκέψη

Σ. Σταυριανέας

3

5

Μάθημα επιλογής 3ου-4ου έτους. Για όσους οφείλουν ως υποχρεωτικό ένα από τα μαθήματα «Κείμενα Αρχαίας Γραμματείας Ι» ή «ΙΙ» ή «ΙΙΙ», καταχωρίζεται και δηλώνε-ται αυτό στη θέση του.

9

5025

Η φιλοσοφία του Νίτσε

Κ. Γουδέλη

3

5

 

10

5026

Φιλοσοφία της γνωσιακής επιστήμης

Κ. Παγωνδιώτης

3

5

 

11

5027

μέχρι 80 φοιτητές

Μεσαιωνική φιλοσοφία

ΠΤΔΕ Ι. Δημητρακόπουλος

3

5

 

12

5031

Αρχαίες ελληνικές θεωρίες της ποίησης

Κ. Βαλάκας

3

5

 

13

μέχρι 50 φοιτητές

Φιλοσοφία της γνώσης

Ρ. Γασπαράτου ΤΕΕΑΠΗ

3

5

 

 

 

Ειδικά θέματα Νεότερης φιλοσοφίας Ι

407

3

5

Θα προσφερθεί ως μάθημα επιλογής 3ου-4ου έτους, εάν διατεθεί σχετική πίστωση.

 

 

Ειδικά θέματα Νεότερης φιλοσοφίας ΙΙ

407

3

5

Θα προσφερθεί ως μάθημα επιλογής 3ου-4ου έτους, εάν διατεθεί σχετική πίστωση.

 

 

Ειδικά θέματα Νεότερης φιλοσοφίας ΙΙΙ

407

3

5

Θα προσφερθεί ως μάθημα επιλογής 3ου-4ου έτους, εάν διατεθεί σχετική πίστωση.

 

 

Ειδικά θέματα Πρακτικής φιλοσοφίας Ι

407

3

5

Θα προσφερθεί ως μάθημα επιλογής 3ου-4ου έτους, εάν διατεθεί σχετική πίστωση.

 

 

Ειδικά θέματα Πρακτικής φιλοσοφίας ΙΙ

407

3

5

Θα προσφερθεί ως μάθημα επιλογής 3ου-4ου έτους, εάν διατεθεί σχετική πίστωση.

 

 

Ειδικά θέματα Πρακτικής φιλοσοφίας ΙΙΙ

407

3

5

Θα προσφερθεί ως μάθημα επιλογής 3ου-4ου έτους, εάν διατεθεί σχετική πίστωση.

 

 

Ειδικά θέματα Σύγχρονης φιλοσοφίας Ι: Φιλοσοφία της Επιστήμης

407

3

5

Θα προσφερθεί ως μάθημα επιλογής 3ου-4ου έτους, εάν διατεθεί σχετική πίστωση.

 

 

Ειδικά θέματα Σύγχρονης φιλοσοφίας ΙΙ

407

3

5

Θα προσφερθεί ως μάθημα επιλογής 3ου-4ου έτους, εάν διατεθεί σχετική πίστωση.

 

 

Ειδικά θέματα Σύγχρονης φιλοσοφίας ΙΙΙ

407

3

5

Θα προσφερθεί ως μάθημα επιλογής 3ου-4ου έτους, εάν διατεθεί σχετική πίστωση.

 

 

Ειδικά θέματα Σύγχρονης φιλοσοφίας ΙV

407

3

5

Θα προσφερθεί ως μάθημα επιλογής 3ου-4ου έτους, εάν διατεθεί σχετική πίστωση.

 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ 3ου ΚΑΙ 4ου ΕΤΟΥΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ (Ε’ & Ζ’) ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Α/Α

κωδικος

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ

ΜΟΝΑΔΕΣ

ectsδυνατότητα επιλογής/περιορισμοσ

1

μέχρι 35 φοιτητές

Εισαγωγή στην κλασική φιλολογία

Α.Παπαχρυσοστόμου

Τμήμα Φιλολογίας

3

5

 

2

μέχρι 35 φοιτητές

Αρχαία ελληνική ιστορία

Τμήμα Φιλολογίας

3

5

Μάθημα επιλογής 3ου-4ου έτους. Για όσους επί πτυχίω φοιτητές οφείλουν ως υποχρεωτικό το μάθη-μα «Ελληνική ιστορία», καταχωρίζεται και δηλώ-νεται αυτό στη θέση του.

3

5005 χωρίς όριο αρ. φοιτ.

Bυζαντινή Γραμματεία

Χ. Τερέζης

3

5

 

4

μέχρι35 φοιτητές

Εισαγωγή στη βυζαντινή φιλολογία

Ει. Κιαπίδου

Τμήμα Φιλολογίας

3

5

 

5

μέχρι 35 φοιτητές

Bυζαντινή ποίηση

Φ. Νούσια

Τμήμα Φιλολογίας

3

5

 

6

μέχρι 35 φοιτητές

Bυζαντινά κείμενα και πολιτισμός

Φ. Νούσια

Τμήμα Φιλολογίας

3

5

 

7

μέχρι 35 φοιτητές

Βυζαντινή φιλολογία: Ο Μιχαήλ Ψελλός και η εποχή των Κομνηνών

Ει. Κιαπίδου

Τμήμα Φιλολογίας

 

3

 

5

 

8

μέχρι 35 φοιτητές

Εισαγωγή στη Νεοελληνική Φιλολογία

Ά. Κατσιγιάννη

Τμήμα Φιλολογίας

 

3

 

5

 

9

μέχρι 35 φοιτητές

Νεοελληνική Φιλολογία 1670-1830

Α. Αθήνη

Τμήμα Φιλολογίας

 

3

 

5

 

10

μέχρι 35 φοιτητές

Ιστορία της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας 19Ος -20Ος αιώνας

Ά. Κατσιγιάννη

Τμήμα Φιλολογίας

 

3

 

5

 

11

μέχρι 35 φοιτητές

Κ. Π. Καβάφης

Αι. Κωστίου

Τμήμα Φιλολογίας

 

3

 

5

 

12

μέχρι 50 φοιτητές

Νεοελληνική λογοτεχνία Ι

Θ. Νιφτανίδου

ΠΤΔΕ

 

3

 

5

 

13

μέχρι 35 φοιτητές

Γενική Γλωσσολογία Ι

Α. Αρχάκης

Τμήμα Φιλολογίας

 

3

 

5

 

14

μέχρι 35 φοιτητές

Περιγραφική ανάλυση της Νέας ελληνικής

Γ. Ξυδόπουλος

Τμήμα Φιλολογίας

3

5

 

15

μέχρι 25 φοιτητές

Εισαγωγή στις εικαστικές τέχνες

Μ. Κρέεμπ

ΤΘΣ

3

5

 

16

μέχρι 30 φοιτητές

Ιστορία τέχνης Ι

Α. Μουρίκη ΤΕΕΑΠΗ

3

5

 

17

χωρίς όριο αρ. φοιτητών

Θεωρία της Δημοκρατίας

 

Σ. Μπάλιας

ΤΕΕΑΠΗ

3

5

Μάθημα επιλογής 3ου-4ου έτους. Για όσους οφείλουν ως υποχρεωτικό ένα από τα μαθήματα «Κείμενα Νεότερης Φιλοσοφίας Ι» ή «ΙΙ» ή «ΙΙΙ», καταχωρίζεται και δηλώνεται αυτό στη θέση του.

18

χωρίς όριο αρ. φοιτ.

Ανθρώπινα δικαιώματα

Σ. Μπάλιας

ΤΕΕΑΠΗ

3

5

 

19

μέχρι 30 φοιτητές

Εισαγωγή στην ψυχολογία

Ε. Σκοπελίτη

ΤΕΕΑΠΗ

3

5

 

20

χωρίς όριο αρ. φοιτ.

Διαπολιτισμική εκπαίδευση

Ε. Αρβανίτη ΤΕΕΑΠΗ

3

5

 

21

μέχρι 50 φοιτητές

Διά βίου μάθηση και εκπαίδευση

Α. Καραλής

ΤΕΕΑΠΗ

3

5

 

22

μέχρι 50 φοιτητές

Μαθησιακές δυσκολίες και αναπτυξιακή δυσλεξία

Σ. Τσεσμελή

ΠΤΔΕ

3

5

 

23

μέχρι 25 φοιτητές

Θεωρίες ταυτό-τητας, φεμινιστι-κό θέατρο και θέατρο των μειονοτήτων

Α. Ρόζη

ΤΘΣ

3

5

 

24

μέχρι 25 φοιτητές

Εισαγωγή στην ιστορία και θεωρία του κινηματογράφου

Χ. Σωτηροπούλου

ΤΘΣ

3

5

 

25

μέχρι 25 φοιτητές

Κινηματογράφος και κοινωνία

Χ. Σωτηροπούλου

ΤΘΣ

3

5

 

26

μέχρι 100 φοιτητές

Ξένη Γλώσσα Ι

 

Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών

3

5

Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ρωσικά

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6: ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ (ΣΤ’) ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Α/Α

κωδικος

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ

ΜΟΝΑΔΕΣ

ectsδυνατότητα επιλογής/περιορισμοσ

1

 

μέχρι 25 φοιτητές

Αρχαία ελληνική τραγωδία Ι: Αισχύλος

Ε. Καράμπελα

ΤΘΣ

3

5

 

2

 

μέχρι 25 φοιτητές

Αρχαία ελληνική τραγωδία ΙΙΙ: Ευριπίδης

Ε. Καράμπελα

ΤΘΣ

3

5

 

3

μέχρι 35 φοιτητές

Λατινική θεματογραφία

Γ. Καζαντζίδης

Τμήμα Φιλολογίας

5

5

Μάθημα επιλογής 6ου εξαμήνου. Για όσους επί πτυχίω φοιτητές οφείλουν ως υποχρεωτικό το μάθημα «Λατινικά», καταχωρίζεται και δηλώνε-ται αυτό στη θέση του (ή, εναλλακτικά, το μάθημα «Λατινική Γραμματεία», εάν προσφερθεί).

4

μέχρι 35 φοιτητές

Βυζαντινοί ιστορικοί και χρονογράφοι

Ει. Κιαπίδου

Τμήμα Φιλολογίας

3

5

 

5

μέχρι 35 φοιτητές

Γ. Σεφέρης

Αι. Κωστίου

Τμήμα Φιλολογίας

 

3

 

5

 

6

 

μέχρι 35 φοιτητές

Πρωτοπορίες στην ΕυρωπαϊκήΛογοτεχνία

Ά. Κατσιγιάννη

Τμήμα Φιλολογίας

 

 

 

7

 

μέχρι 35 φοιτητές

Γενική Γλωσσολογία ΙΙ

Γ. Ξυδόπουλος

Τμήμα Φιλολογίας

3

5

 

8

μέχρι 35 φοιτητές

Μεθοδολογία γλωσσικής έρευνας

Δ. Παπαζαχαρίου

Τμήμα Φιλολογίας

 

3

 

5

 

9

μέχρι 35 φοιτητές

Κοινωνιογλωσσολογία

Α. Αρχάκης

Τμήμα Φιλολογίας

3

5

 

10

 

μέχρι 50 φοιτητές

Σχολική Ψυχολογία ΙΙ

Ι. Δημάκος

ΠΤΔΕ

3

5

 

11

μέχρι 100 φοιτητές

Ξένη Γλώσσα ΙΙ

Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών

3

5

αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ρωσικά

 

 

Λατινική γραμματεία

407

3

5

Θα προσφερθεί ως μάθημα επιλογής 6ου εξαμήνου, εάν διατεθεί σχετική πίστωση.

 

 

Ευρωπαϊκή ιστορία

407

3

5

Θα προσφερθεί ως μάθημα επιλογής 6ου εξαμήνου, εάν διατεθεί σχετική πίστωση. Σε κάθε περίπτωση, θα περιληφθεί σε όλες τις εξεταστικές περιόδους του ακαδημαϊκού έτους.

 

 

Ελληνική ιστορία

407

3

5

Θα προσφερθεί ως μάθημα επιλογής 6ου εξαμήνου, εάν διατεθεί σχετική πίστωση. Σε κάθε περίπτωση, θα περιληφθεί σε όλες τις εξεταστικές περιόδους του ακαδημαϊκού έτους.