«Μορφές Φυσιοκρατίας και  Κανονιστικότητα: Η διαμάχη μεταξύ 'φιλελεύθερης' και επιστημονικής φυσιοκρατίας και μια πρόταση υπέρβασής της» με κύριο ερευνητή τον Δρ. Διονύση Χρηστιά. Πρόγραμμα Ενίσχυσης Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών, 1ος Κύκλος, ΕΣΠΑ 2014-2020. Διάρκεια προγράμματος προγράμματος: 2017-2019. Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: Κώστας Παγωνδιώτης

Διδακτορικές Υποτροφίες του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών: Στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας» με MIS 5000432 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020. Υπότροφοι: Βασιλική Βεργούλη, Βερονίκη Πέτρου

Habit and skill: the articulation and usefulness of a neglected distinction (σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Λονδίου, Birkbeck College, και με κύριο ερευνητή τον Δρ. Χρίστο Ντούσκο). Πρόγραμμα Ενίσχυσης Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών, έρευνα χρηματοδοτούμενη από την ΓΕΓΕΤ (2012-2014). Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: Παύλος Κόντος

Moral Perception And Practical Knowledge με κύρια ερευνήτρια τη Δρ. Ευγενία Μυλωνάκη. Πρόγραμμα Ενίσχυσης Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών, έρευνα χρηματοδοτούμενη από την ΓΕΓΕΤ (2012-2014). Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: Κώστας Παγωνδιώτης

Ερευνητική υποτροφία του Ιδρύματος Alexander von Humboldt (07/07-12/07 & 09/12-12/12). Υπότροφος: Παύλος Κόντος

Επεξεργασία μιας σύγχρονης ερμηνευτικής ηθικής θεωρίας: Τριετές ερευνητικό πρόγραμμα (2003-2006) που χρηματοδοτήθηκε από το «Πρόγραμμα Κ. Καραθεοδωρή» του Πανεπιστημίου Πατρών. Ακαδημαϊκός υπεύθυνος: Παύλος Κόντος

Η σχέση της αντιληπτικής εμπειρίας με την πρακτική γνώση: Τριετές ερευνητικό πρόγραμμα (2009-2012) που χρηματοδοτήθηκε από το «Πρόγραμμα Κ. Καραθεοδωρή» του Πανεπιστημίου Πατρών. Ακαδημαϊκός υπεύθυνος: Κώστας Παγωνδιώτης

Περιφερειακό Πρόγραμμα (Cluster 14 Rhône-Alpes, Γαλλία) "Reference, concepts and cognition". Εταίροι: Laboratoire Psychologie et Neurocognition, Παν/μιο της Grenoble· Centre PLC, Παν/μιο της Grenoble· Consciousness and Self-Conciousness Research Centre, University of Warwick, 2009-2012. Συντονιστής 50%: Γιάννης Ζεϊμπέκης.

Μεταφραστικό πρόγραμμα της Εταιρία Μελέτης των Επιστημών του Ανθρώπου & των εκδόσεων Νήσος για την έκδοση των Απάντων του Αριστοτέλη (το πρόγραμμα υποστηρίζεται και ενισχύεται οικονομικά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ξεκίνησε το 2008). Η Ελένη Περδικούρη ετοιμάζει την μετάφραση και σχολιασμένη έκδοση του Περί Ψυχής I-III, ο Στασινός Σταυριανέας ετοιμάζει την μετάφραση και σχολιασμένη έκδοση του Περί Ζώων Μορίων Ι-IV, και του Περί Ζώων Γενέσεως Ι-V. Επιστημονικοί Υπεύθυνοι του προγράμματος: Βασίλης Κάλφας (ΑΠΘ), Παντελής Μπασάκος (Πάντειο Παν/μιο), Γεράσιμος Κουζέλης (ΕΚΠΑ).