Για τη χρήση της ΒΤΦ απαιτείται εγγραφή των χρηστών και η απόκτηση της ειδικής Κάρτας Χρήστη. Η εγγραφή και η έκδοση της κάρτας γίνεται στα γραφεία της Κεντρικής Βιβλιοθήκης–Υπηρεσίας Πληροφόρησης (ΒΥΠ) του Πανεπιστημίου Πατρών. Η Κάρτα Χρήστη ισχύει γενικά για όλες τις υπηρεσίες της ΒΥΠ. Δικαίωμα χρήσης της ΒΤΦ έχουν:

  • Τα μέλη διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού του ΠΠ, το μέλος Ε.ΔΙ.Π. του τμήματος, καθώς και οι διδάσκοντες με σύμβαση (Π.Δ. 407/1980) στο Τμήμα Φιλοσοφίας του Π.Π.
  • Οι φοιτητές του ΠΠ.
  • Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες του ΠΠ.
  • Όλοι οι εργαζόμενοι στο ΠΠ.
  • Εξωτερικοί χρήστες, δηλαδή άτομα που δεν ανήκουν στις προαναφερθείσες κατηγορίες. Οι εξωτερικοί χρήστες καταβάλλουν ένα ποσό εφάπαξ 29,35 ευρώ κατά την εγγραφή τους στη ΒΥΠ.
  • Οι χρήστες υποχρεούνται να δηλώνουν στον υπεύθυνο υπάλληλο της ΒΤΦ αλλαγές της διεύθυνσης, του τηλεφώνου και του e-mail τους. Επισημαίνεται ότι για την έκδοση πτυχίου απαιτείται η απαλλαγή του φοιτητή από κάθε χρέωσή του έναντι της ΒΥΠ και της Βιβλιοθήκης του Τμήματος στο οποίο ανήκει.

Δανεισμός

Η ΒΤΦ λειτουργεί για τους χρήστες και ως δανειστική βιβλιοθήκη. Τα βιβλία που είναι σημειωμένα με κόκκινες ετικέτες δεν δανείζονται. Όλα τα υπόλοιπα δανείζονται (τρία αντίτυπα), εφόσον δεν έχουν συμπεριληφθεί σε κλειστή συλλογή. Για όλες τις κατηγορίες χρηστών της ΒΤΦ ο δανεισμός γίνεται για 15 ημέρες με δυνατότητα ανανέωσης μιας ακόμη εβδομάδας, εφόσον το βιβλίο δεν έχει ζητηθεί από άλλον χρήστη. Στους εξωτερικούς χρήστες τα βιβλία δανείζονται για μία εβδομάδα, χωρίς δυνατότητα ανανέωσης. Για την κράτηση βιβλίων (ένα αντίτυπο) τηρείται σειρά προτεραιότητας. Σε περίπτωση καθυστέρησης της επιστροφής ενός βιβλίου ο δανειζόμενος επιβαρύνεται με πρόστιμο 50 λεπτών ανά εργάσιμη ημέρα.

Φωτοαντίγραφα

Οι χρήστες της ΒΤΦ έχουν τη δυνατότητα να πάρουν για την παραγωγή αντιγράφων έως τρία βιβλία εκτός του χώρου της Βιβλιοθήκης, αφού καταθέσουν στον υπεύθυνο υπάλληλο της ΒΤΦ το πάσο τους ή, αντ’ αυτού, άλλο επίσημο αποδεικτικό έγγραφο ταυτότητας. Τα βιβλία που εξάγονται για το σκοπό αυτό από το χώρο της Βιβλιοθήκης επιστρέφονται υποχρεωτικά αυθημερόν. Η δυνατότητα αυτή ισχύει και για τα μη δανειζόμενα βιβλία.