Η Βιβλιοθήκη του Τμήματος Φιλοσοφίας (ΒΤΦ) λειτουργεί στο κτίριο Κ 25 του Τμήματος σε άμεση συνεργασία με την (Κεντρική) Βιβλιοθήκη–Υπηρεσία Πληροφόρησης (ΒΥΠ) του Πανεπιστημίου Πατρών. Μέχρι και το 2004, η λειτουργία και ο εξοπλισμός της ΒΤΦ χρηματοδοτήθηκε κυρίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση με το πρόγραμμα Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. - Διεύρυνση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

H ΒΤΦ προς το παρόν διαθέτει 20.000 περίπου τίτλους ελληνόγλωσσων και ξενόγλωσσων βιβλίων, ενώ η συλλογή εμπλουτίζεται διαρκώς με νέους τίτλους. Η συλλογή καλύπτει κυρίως το γνωστικό πεδίο της φιλοσοφίας με έργα πληροφοριακά (λεξικά, εγκυκλοπαίδειες, εγχειρίδια), έργα αναφοράς, κριτικές εκδόσεις των κλασικών της φιλοσοφίας από την αρχαιότητα έως την σύγχρονη εποχή και μεταφράσεις, καθώς και με δευτερεύουσα βιβλιογραφία. Παράλληλα η συλλογή εξοπλίζεται και με βιβλία ειδικών φιλοσοφικών κλάδων (λογική, ηθική, αισθητική, κοινωνική και πολιτική φιλοσοφία, φιλοσοφία του νου, γνωσιολογία, φιλοσοφία της γλώσσας, φιλοσοφία της επιστήμης κ.λπ.). Σκοπός της ΒΤΦ είναι η υποστήριξη των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών, καθώς και η παροχή υλικού για την εκπόνηση φοιτητικών εργασιών. Απώτερος σκοπός είναι να καλύψει και κάποιους φιλοσοφικούς κλάδους ερευνητικά. 

Η Βιβλιοθήκη του τμήματος πρόσφατα έγινε αποδέκτης μιας σημαντικής δωρεάς ξενόγλωσσων βιβλίων (δωρεά Meyer), περί τους 2.500 τόμους, οι οποίοι καλύπτουν πεδία των ανθρωπιστικών επιστημών αλλά και της Φιλοσοφίας ειδικότερα.