Γραμματεία του Τμήματος

Βέργη Χαρίκλεια
Γραμματέας

Τηλ: 2610-969300
Fax: 2610-969364
E-mail: philosophy@upatras.gr

Λένης Κωνσταντίνος
Διοικητικός Υπάλληλος

Τηλ: 2610 969830

Παρασκευά Αντιγόνη
Διοικητική Υπάλληλος

Tηλ.: 2610 997155


Βιβλιοθήκη

Κανελλοπούλου Γεωργία
Διοικητική Υπάλληλος, Βιβλιοθηκονόμος

Tηλ: 2610 969915
Fax: 2610 969915
E-mail: philslib@upatras.gr, kanella@upatras.gr

Τσαρδάκα Αναστασία
Διοικητική Υπάλληλος, Βιβλιοθηκάριος

Tηλ: 2610 969915