Γραμματεία του Τμήματος

Βέργη Χαρίκλεια
Γραμματέας

Τηλ: 2610-997817
Fax: 2610-969364
E-mail: philosophy@upatras.gr

Λένης Κωνσταντίνος

Διοικητικός Υπάλληλος

Τηλ: 2610 997818

E-mail: lenis@upatras.gr

Παρασκευά Αντιγόνη 

Διοικητικός Υπάλληλος                 

Τηλ. 2610  997819

E-mail: paraskeya@upatras.gr

Bιβλιοθήκη

Κανελλοπούλου Γεωργία
Διοικητική Υπάλληλος, Βιβλιοθηκονόμος

Tηλ: 2610 969915
Fax: 2610 969915
E-mail: philslib@upatras.gr, kanella@upatras.gr

Τσαρδάκα Αναστασία
Διοικητική Υπάλληλος, Βιβλιοθηκάριος

Tηλ: 2610 969915