Σταυριανέας Στασινός
Επίκουρος Καθηγητής
Σπουδές
 • 2004 Διδακτορική διατριβή: Nature and Essence in Aristotle’s logical and biological works (Τμήμα Φιλοσοφίας, Παν/μίου του Εδιμβούργου).
 • 1998 Master of Science, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παν/μίου του Εδιμβούργου.
 • 1996 Πτυχίο Τμήμα Φιλοσοφικών & Κοινωνικών Σπουδών, Φιλοσοφική Σχολή Παν/μίου Κρήτης.
Επιλεγμένες δημοσιεύσεις

Βιβλία

1. (υπό συγγραφή) Αριστοτέλους Περί Ζώων Μορίων Βιβλία Ι έως IV για τις εκδόσεις ΝΗΣΟΣ (με Εισαγωγή, Μετάφραση και Σχόλια).

2. (forthcoming) Andrea Falcon & Stasinos Stavrianeas (eds) Aristotle’s De Incessu Animalium: new tex & translation and interpretative essays, Cambridge University Press.

Αρθρα

 1. (2018) ''Τhe good, the bad and the ugly: natural teleology and its failures in Aristotle'' in Pavlos Kontos (ed) Evil in Aristotle, Cambridge University Press.
 2. (2017) ''Teleology and the identity between nutritive and generative soul in Aristotle'' in Gicheva-Gocheva, Dimka, Ivan Kolev and Haralambi Panicidis (eds.) The Challenge: Aristotle Sofia: University Press "St. Kliment Ohridsky": 615-642.
 3. (2015) ''Νature as a principle of change'' in M. J Leunissen (ed) Aristotle's Physics': A Critical Guide Cambridge University Press.
 4. (2009) ‘Spontaneous Generation in Aristotle’s Biology’, Rhizai: A Journal of Ancient Philosophy and Science,Number V, Issue 2 (December 2009) pp. 303-338.
 5. (2008) ‘O Ορισμός και το Πεδίο του Αυτόματου στα 2ο Βιβλίο των Φυσικών’ [The definition and the domain of Spontaneity in Aristotle’s Physics II].Δευκαλίωντόμος 26/τεύχος 1, Ιούνιος 2008: 5-44.
 6. (2005) ‘‘Η ενότητα τωντελεολογικώνεξηγήσεωνστα βιολογικάέργα τουΑριστοτέλη’’ [‘‘The unity of teleological explanation in Aristotle’s biological works], Υπόμνημα 3 (2005): 31-59.
 7. (2004) ‘‘Aristotle’s Concept of Nature in the Physics’’in Philosophiegeschichte und LogischeAnalyse, vol.7 (2004): 27-51.
 8. ‘Wholes and Parts in Aristotle’s Metaphysics V: The case of universal wholes as ontological predicates’’, Philosophical Inquiry (2005).vol. XXVII Winter-Spring: 129-155.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Αρχαία φιλοσοφία και επιστήμη - Γνωσιοθεωρία - Μεταφυσική. Φιλοσοφία της Επιστήμης. Φιλοσοφία της Βιολογίας

Διδασκόμενα Μαθήματα
 • Αριστοτέλης
 • Ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης για την ψυχή
 • Φυσική φιλοσοφία και φυσική επιστήμη στην αρχαία ελληνική σκέψη
 • Λογική
 • Φιλοσοφία των επιστημών της ζωής
 • Φιλοσοφικές θεωρήσεις των συναισθημάτων
Ώρες συνεργασίας Εαρινού Εξαμήνου 2019-2020

Πέμπτη: 15:00- 16:00

Παρασκευή: 14:00- 16:00

Προσωπική ιστοσελίδα