Σταυριανέας Στασινός
Επίκουρος Καθηγητής
Σπουδές
 • 2004 Διδακτορική διατριβή: Nature and Essence in Aristotle’s logical and biological works (Τμήμα Φιλοσοφίας, Παν/μίου του Εδιμβούργου).
 • 1998 Master of Science, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παν/μίου του Εδιμβούργου.
 • 1996 Πτυχίο Τμήμα Φιλοσοφικών & Κοινωνικών Σπουδών, Φιλοσοφική Σχολή Παν/μίου Κρήτης.
Επιλεγμένες δημοσιεύσεις

Βιβλία

(υπό συγγραφή) Αριστοτέλους Περί Ζώων Μορίων Βιβλία Ι έως IV για τις εκδόσεις ΝΗΣΟΣ (με Εισαγωγή, Μετάφραση και Σχόλια).

Αρθρα

 1. (2015) ''Νature as a principle of change'' in M. J Leunissen (ed) Aristotle's Physics': A Critical Guide Cambridge University Press.
 2. (2009) ‘Spontaneous Generation in Aristotle’s Biology’, Rhizai: A Journal of Ancient Philosophy and Science,Number V, Issue 2 (December 2009) pp. 303-338.
 3. (2008) ‘O Ορισμός και το Πεδίο του Αυτόματου στα 2ο Βιβλίο των Φυσικών’ [The definition and the domain of Spontaneity in Aristotle’s Physics II].Δευκαλίωντόμος 26/τεύχος 1, Ιούνιος 2008: 5-44.
 4. (2005) ‘‘Η ενότητα τωντελεολογικώνεξηγήσεωνστα βιολογικάέργα τουΑριστοτέλη’’ [‘‘The unity of teleological explanation in Aristotle’s biological works], Υπόμνημα 3 (2005): 31-59.
 5. (2004) ‘‘Aristotle’s Concept of Nature in the Physics’’in Philosophiegeschichte und LogischeAnalyse, vol.7 (2004): 27-51.
 6. ‘Wholes and Parts in Aristotle’s Metaphysics V: The case of universal wholes as ontological predicates’’, Philosophical Inquiry (2005).vol. XXVII Winter-Spring: 129-155.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Αρχαία φιλοσοφία και επιστήμη - Γνωσιοθεωρία - Μεταφυσική

Διδασκόμενα Μαθήματα
 • Αριστοτέλης
 • Ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης για την ψυχή
 • Φυσική φιλοσοφία και φυσική επιστήμη στην αρχαία ελληνική σκέψη
 • Λογική
 • Φιλοσοφία των επιστημών της ζωής
Ώρες συνεργασίας με φοιτητές

Τετάρτη 15:00 - 17:00 & Πέμπτη 10:00- 12:00

Προσωπική ιστοσελίδα