Παγωνδιώτης Κώστας
Επίκουρος Καθηγητής
Σπουδές
 • 1990: Δίπλωμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

 • 1997: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Φιλοσοφία και Ιστορία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα "Φιλοσοφία και Ιστορία των Επιστημών και της Τεχνολογίας" (Τομέας Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών και Δικαίου-Ε.Μ.Π. & Μ.Ι.Θ.Ε.- Πανεπιστήμιο Αθηνών).

 • 2002: Διδάκτωρ φιλοσοφίας, Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Ε.Μ.Π.

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις

Διδακτορική Διατριβή

Το πρόβλημα των νοητικών αναπαραστάσεων στη γνωσιακή επιστήμη: προς μια μη αναπαραστασιακή περιγραφή των νοητικών φαινομένων, Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Ε.Μ.Π., Αθήνα, 2002.

Επιμέλειες συλλογικών έργων

Η Γνωσιακή Διαπερατότητα της Αισθητηριακής Αντίληψης, επιμέλεια του συλλογικού τόμου από κοινού με τη Βάσω Κιντή, Νόησις, 6, 2010

Αντίληψη & Πράξη, Δευκαλίων, 29, 2012.

Άρθρα (επιλογή)

"Το πρόβλημα της κατασκευής των μαθηματικών εννοιών στον Kant", Δευκαλίων, 19/1, σελ. 5-25, 2001.

"Πρώτο πρόσωπο και παρεμβολή σκέψεων" από κοινού με τον Σπύρο Πετρουνάκο, Δευκαλίων, 20/2, σελ. 157-180, 2002.

"Can perceptual content be conceptual and non-theory-laden?" στο Raftopoulos, A. (ed.) (2005): Cognitive Penetrability of Perception: An Interdisciplinary Approach. New York: Nova Science, σελ. 165-180.

"Μια υποστήριξη της άμεσης αντίληψης", Τοπικά, ια, 2006, σελ. 123-139.

"McDowell’s Transcendental Empiricism and the Theory-Ladenness of Experience", Teorema, vol. XXV/1, 2006, σελ. 101-114 (στο ίδιο τεύχος περιλαμβάνεται απάντηση του John McDowell: "Response to Costas Pagondiotis", σελ. 115-119).

“Sense of Agency and the Naturalization of the Mental” από κοινού με τον Σπύρο Πετρουνάκο, Proceedings of the 21st World Congress of Philosophy, 2007.

«Ιστορική Αναδρομή στο Πρόβλημα της Γνωσιακής Διαπερατότητας της Αντίληψης» από κοινού με τη Βάσω Κιντή, στο Νόησις, 6, 2010 .

«Ο Φυσικός Ρεαλισμός του Hilary Putnam» από κοινού με τον Στέλιο Βιρβιδάκη,  εισαγωγή στο βιβλίο του Putnam, H.: Το νόημα και οι Αισθήσεις (Μετάφραση: Κ. Παγωνδιώτης), Εκδόσεις «Εκκρεμές», 2010.

«Συνειδησιακή ενότητα, αυτοσυνειδησία και ο υποκειμενικός χαρακτήρας των νοητικών καταστάσεων», Δευκαλίων, 28/2, 2011, σσ. 75-86.

«Σχετικά με την εξάρτηση της αντίληψη από τη σωματική δράση στο έργο του Alva Noë», Δευκαλίων, 29, 2012.

“Hallucination, Mental Representation, and the Presentational Character” στο Macpherson, F. & Platchias, D. (eds.): Hallucination, MIT Press, 2013.

«Η Καντιανή Θεώρηση» στο Α. Μπαλτάς & Στεργιόπουλος, Κ.  (επιμ.): Φιλοσοφία και Επιστήμες στον 20ο αιώνα, ΠΕΚ, 2013.

«Αυτονομία και Φυσικαλισμός», Νόησις,  08, 2015.

"Cognitive (Im)Penetrability of Vision: Restricting Vision vs. Restricting Cognition" in Zeimbekis and Raftopoulos, Cognitive Penetrability, Oxford University Press, 2015.

Βιβλιοκρισία του: Τζων Μακντάουελ: Ο Νους και ο Κόσμος (εισαγωγή-μτφρ. Θάνος Σαμαρτζής, επίμετρο Αριστείδης Μπαλτάς· Αθήνα: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2013).Κριτικά 2017-01, http://www.philosophica.gr/critica/2017-01.html.

Άλλες δημοσιεύσεις

«Συνείδηση, αντίληψη και τυφλή όραση», Cogito, no. 2, 2005, σελ. 55-56.

«Η δοκιμασία του Turing, το κινέζικο δωμάτιο και η νοημοσύνη», Cogito, no. 4, 2006, σελ. 29-33.

«Νοημοσύνη και η ικανότητα ανάληψης ευθύνης – Μια συνέντευξη του John Haugeland στον Κώστα Παγωνδιώτη», Cogito, no. 4, 2006, σελ. 34-37 (Αναδημοσιεύτηκε στα ελληνικά και στα αγγλικά με τον τίτλο “Intelligence and the ability to take responsibility”  στο πανευρωπαϊκό ηλεκτρονικό περιοδικό Eurozine, 5/9/2006).

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Περιοχή ειδίκευσης: Φιλοσοφία του νου, φιλοσοφία της αντίληψης, φιλοσοφία της γνωσιακής επιστήμης, αναλυτική γνωσιολογία, φιλοσοφία της τεχνητής νοημοσύνης.

Ευρύτερα ερευνητικά ενδιαφέροντα: Φιλοσοφία της επιστήμης, φιλοσοφία της γλώσσας.

Χρηματοδοτούμενη έρευνα
 • Επιστημονικός υπεύθυνος στο πρόγραμμα «Καραθεοδωρή 2008» του Πανεπιστημίου Πατρών, 2009-2012, με τίτλο «Η σχέση της αντιληπτικής εμπειρίας με την πρακτική γνώση».
 • Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος στο πρόγραμμα Ενίσχυσης Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών με τίτλο Moral Perception And Practical Knowledge με κύρια ερευνήτρια τη Δρ. Ευγενία Μυλωνάκη. Έρευνα χρηματοδοτούμενη από την ΓΕΓΕΤ (2012-2014).
 • Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος στο πρόγραμμα Ενίσχυσης Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών, 1ος Κύκλος, ΕΣΠΑ 2014-2020 με τίτλο «Μορφές Φυσιοκρατίας και  Κανονιστικότητα: Η διαμάχη μεταξύ 'φιλελεύθερης' και επιστημονικής φυσιοκρατίας και μια πρόταση υπέρβασής της» με κύριο ερευνητή τον Διονύση Χρηστιά.  Διάρκεια προγράμματος: 2017-2019.
 • Αναπληρωτής ακαδημαϊκός σύμβουλος στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ-Μικρά Ερευνητικά-Κύκλος Β' με τίτλο "Επιθυμία και Χρόνος: Φαινομενολογική Έρευνα στη Φυσικοποίηση της Αποβλεπτικότητας" με Ακαδημαϊκό Σύμβουλο τον Πάνο Θεοδώρου (Παν. Κρήτης) και υπότροφους ερευνητές τους Νίκο Σουελτζή (Παν. Πατρών) και Κώστα Πίκολα (Πανεπιστήμιο Πατρών), 2019-2020. 
Μαθήματα
 • Φιλοσοφία του Νου
 • Αναλυτική ΙΙΙ: Αναλυτική Γνωσιολογία
 • Γνωσιοθεωρία-Μεταφυσική Ι: Φιλοσοφία της αισθητηριακής  αντίληψης
 • Γνωσιοθεωρία/Μεταφυσική XIV: Φιλοσοφία της Γνωσιακής Επιστήμης
 • John McDowell - Ο Νους και ο Κόσμος
Ώρες συνεργασίας με φοιτητές για το χειμερινό εξάμηνο 2020-21

Δευτέρα 10:30-12:00 και Πέμπτη 14:30-16:00 κατόπιν συνεννόησης με email στο Skype for Business στη διεύθυνση:

https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/cpagond/OIOXA0AB

ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

Η πρώτη συνάντηση με τους πρωτοετείς φοιτητές και τις πρωτοετείς φοιτήτριες που έχουν  ως σύμβουλο καθηγητή  τον κ. Παγωνδιώτη  θα γίνει την Πέμπτη  29 Οκτωβρίου, 18:00-19:30. Παρακαλώ να συνδεθείτε στο Skype for Business στην ακόλουθη διεύθυνση:

https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/cpagond/5RATF7T1

Προσωπική Ιστοσελίδα