Κόντος Παύλος
Καθηγητής
Σπουδές και τίτλοι σπουδών
 • 1985-1988: Σπουδές Κινηματογράφου
 • 1986-1990: Σπουδές Φιλοσοφίας στο τμήμα Φ.Π.Ψ. του Πανεπιστημίου Αθηνών, Κατεύθυνση Φιλοσοφίας
 • 1992-1995: Διδακτορικό στη φιλοσοφία στο UCL.
 • Τίτλος δδ.: D’une phénoménologie de la perception chez Heidegger (Eπόπτης: Jacques Taminiaux)
 • 1998-1999: Μεταπτυχιακές σπουδές στην «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως εκπαίδευση», Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Δημοσιεύσεις

Βιβλία/Μονογραφίες (επιλογή)

 • Aristotles Moral Realism. Phenomenological Ethics, Routledge, New York, 2011, 2013 (Reviews: Notre Dame Philosophical Reviews, Philosophy in Review, CHOICE, International Philosophical Quarterly, Euphrosyne, Zeitschrift für Philosophische Forschung, Revue Philosophique de Louvain, The Review of Metaphysics, Κριτικά, Rivista di Filosofia Neo-Scolastica, The Thomist.)
 • Η καντιανή ηθική της υπόσχεσης, Εστία, Αθήνα, 2005
 • L’action morale chez Aristote (une lecture phénoménologique et ses adversaires actuels), Presses Universitaires de France, Thémis, Paris, 2002
 • D’une phénoménologie de la perception chez Heidegger, Phaenomenologica 137, Kluwer, London/ Boston/ Dordrecht, 1996

Επιμέλειες συλλογικών έργων (επιλογή)

 • Evil in Aristotle, Cambridge UP, υπό έκδοση
 • V. Fóti & P. Kontos (eds.), Phenomenology and the Primacy of the Political. Essays in Honor of Jacques Taminiaux, Springer: Contributions to Phenomenology, Berlin, 2017.
 • Phenomenology and The Metaphysics of Sight, συν-επιμελητής με τον A. Cimino, Brill, Leiden/Boston, 2015
 • Kant: Making Reason Intuitive, συν-επιμελητής με τους Κ. Goudeli και Ι. Patellis, Palgrave, London, 2006
 • Gadamer et les Grecs, συν-επιμελητής με τους J.- C. Gens και P. Rodrigo, Vrin, Paris, 2005

Σχολιασμένες μεταφράσεις (επιλογή)

 • Ed. Husserl, Η κρίση της ευρωπαϊκής ανθρωπότητας και η φιλοσοφία (εισαγωγή, σς. 1-38), Εκκρεμές, Αθήνα, 2011
 • Ed. Husserl, Η προέλευση της γεωμετρίας (εισαγωγή, σς. 11-30), δίγλωσση έκδοση, Εκκρεμές, Αθήνα, 2003, 2005
 • Ed. Husserl, Καρτεσιανοί Στοχασμοί, Ροές, Αθήνα, 2002

Πρόσφατα Άρθρα (επιλογή)

 • Non-virtuous intellectual states in Aristotle’s Ethics, Oxford Studies in Ancient PhilosophyXLVII/2, 2014, 205- 243
 • The Visibility of Goodness στο: C. Baracchi, Bloomsbury Companion to Aristotle, Bloomsbury, New York/London, 2014, 227-240.
 • Kant’s Categories of Freedom as Rules of Moral Salience”, Zeitschrift für philosophische Forschung, 65/2, 2011, 194-216
 • A key term, its misuse and its rehabilitation: “τό γάρ ψήφισμα πρακτόν” (EN. 1141b 27)”, Elenchos, 2009/1, 99-115
 • “’Ακολασία as Radical Ethical Vice. The evidence of NE, 1140b 11-21, Ancient Philosophy, 29/2, 2009, 337-347
 • «Gadamer, lecteur d’Aristote: phronèsis et sciences morales» στο: Le jugement pratique. Autour de la notion de phronèsis, ed. D. Lories, L. Rizzerio, Vrin, Paris, 2008, 317-332
Ερευνητικά ενδιαφέροντα
 • Αριστοτελική ηθική

 • Φαινομενολογική παράδοση (Husserl, Heidegger, Merleau-Ponty)

 • Καντιανή ηθική

Χρηματοδοτούμενη έρευνα
 • Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του Ερευνητικού προγράμματος: Habit and skill: the articulation and usefulness of a neglected distinction (με κύριο ερευνητή τον Δρ. Χρήστο Ντούσκο). Έρευνα χρηματοδοτούμενη από την ΓΕΓΕΤ (2012-2014)

 • Ακαδημαϊκός υπεύθυνος τριετούς ερευνητικού προγράμματος (10/2003 - 10/2006), υπό τον τίτλο «Επεξεργασία μιας σύγχρονης ερμηνευτικής ηθικής θεωρίας», που χρηματοδοτήθηκε από το «Πρόγραμμα Κ. Καραθεοδωρή» του ΠΠ.

Ακαδημαϊκές διακρίσεις
 • Fellow at the National Humanities Center, North Carolina (2017-2018).
 • Senior Visiting Scholar (Spring Semester 2013), Onassis Foundation in USA: The University Seminars Program (Επισκέπτης στα πανεπιστήμια Duke, Fordham, Princeton)

 • Humboldt-Fellow (2007- ): Visiting Professor at the Philosophisches Seminar, Universität Freiburg (01/07/07 – 30/12/07 & 15/09/12 – 15/12/12)

Διδασκόμενα μαθήματα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015
 • Διδασκόμενα Μαθήματα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015

  • ΧΕ: Κείμενα νεότερης φιλοσοφίας (Καντ: Η θεμελίωση της μεταφυσικής των ηθών).
  • ΧΕ: Η καντιανή ηθική και το πρόβλημα του κακού.
  • ΕΕ: Φιλόσοφοι 19ου – 20ου (Husserl, Heidegger, Merleau-Ponty)
  • ΕΕ: Heidegger (Είναι και χρόνος)
  • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, ΧΕ: Φύση και Τέχνη στον Αριστοτέλη (συνδιδασκαλία με τον Σ. Σταυριανέα)
Ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, ο διδάσκων θα βρίσκεται σε εκπαιδευτική άδεια.

Διδάκτορες & Υποψήφιοι Διδάκτορες

N. Soueltzis, “Protention in Husserl’s Phenomenology” (June 2017). Committee: Alexander Schnell (Wuppertal), Panos Theorodou (University of Crete), John Drummond (Fordham University, NY), Burt Hopkins (University of Lille), James Mensch (Charles University in Prague), Stefano Micali (KU Leuven).

A. Egglezos, “The Categories of Practical Reason: From Kant to Heidegger”.

E. Grammati,  “Painting and Beyond: Exploiting Merleau-Ponty’s Aesthetics”.

L. Spiliopoulos, “Explaining Living Nature: Aristotelian Zoology”.

V. Vergouli, “Friendship and Justice in Aristotle”. (Υπότροφος του ΙΚΥ, ΕΣΠΑ 2014-2020)