ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

σύμφωνα με αποφάσεις της Γ.Σ. 2013-2017

 
1Ο ΕΤΟΣ

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

α/α

Τίτλος μαθήματος

Διδακτικές Μονάδες [1]

ΜονάδεςECTS

Υποχρεωτικά μαθήματα Φιλοσοφίας (ΥΠΟ)

1

Νεότερη πολιτική φιλοσοφία (και φροντιστήριο)

3

5

2

Λογική

 

Εργαστήριο Λογικής

4

 

3

15

3

Εισαγωγή στη φιλοσοφία

3

5

Υποχρεωτικό μάθημα άλλων επιστημονικών πεδίων (ΥΑΕΠ)

4

Παιδαγωγικά Ι

3

5

 

Σύνολο 30

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

α/α

Τίτλος μαθήματος

Διδ. Μονάδες

Μονάδες ECTS

Υποχρεωτικά μαθήματα Φιλοσοφίας (ΥΠΟ)

1

Γνωσιοθεωρία-μεταφυσική Ι (και φροντιστήριο)

3

5

2

Πλάτων

3

5

3

Αρχαία ελληνική ηθική και πολιτική φιλοσοφία

3

5

4

Εργαστήριο πληροφορικής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες

2

5

Μαθήματα επιλογής άλλων επιστημονικών πεδίων (ΕΑΕΠ)

5

Μάθημα από άλλο επιστημονικό πεδίο

3

5

6

Μάθημα από άλλο επιστημονικό πεδίο

3

5

 

Σύνολο 30

 
2Ο ΕΤΟΣ

 Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

α/α

Τίτλος μαθήματος

Διδ. Μονάδες

ΜονάδεςECTS

Υποχρεωτικά μαθήματα Φιλοσοφίας (ΥΠΟ)

1

Αριστοτέλης

3

5

2

Νεότερη ηθική φιλοσοφία

3

5

3

Εργαστήριο ανάγνωσης φιλοσοφικών κειμένων Ι: Αρχαία φιλοσοφία (και φροντιστήριο)

3

10

 

Αρχαία φιλοσοφία Α

 

 

 

Αρχαία φιλοσοφία Β

 

 

 

Αρχαία φιλοσοφία Γ

 

 

 

Αρχαία φιλοσοφία Δ

 

 

Υποχρεωτικό μάθημα άλλων επιστημονικών πεδίων (ΥΑΕΠ)

4

Παιδαγωγικά ΙΙ

3

5

Μάθημα επιλογής άλλων επιστημονικών πεδίων (ΕΑΕΠ)

5

Μάθημα φιλοσοφίας ή άλλων επιστημονικών πεδίων:

3

5

 

Αρχαία ελληνική Γραμματεία και Γλώσσα Ι

 

 

 

Αρχαία ελληνική Γραμματεία και Γλώσσα ΙΙ

 

 

 

Σύνολο 30

 
Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

α/α

Τίτλος μαθήματος

Διδ. Μονάδες

Μονάδες ECTS

Υποχρεωτικά μαθήματα Φιλοσοφίας (ΥΠΟ)

1

Κant

3

5

2

Ερμηνευτική-Φαινομενολογία

3

5

3

Αναλυτική φιλοσοφία ΙΙ

3

5

4

Επεξεργασία Φιλοσοφικών Θεμάτων

 

Εργαστήριο επεξεργασίας φιλοσοφικών θεμάτων

4

 

3

15

 

 

Σύνολο 30

 
3Ο ΕΤΟΣ

 Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

α/α

Τίτλος μαθήματος

Διδ. Μονάδες

Μονάδες ECTS

Υποχρεωτικά μαθήματα Φιλοσοφίας (ΥΠΟ)

1

Γνωσιοθεωρία-μεταφυσική ΙΙ (και φροντιστήριο)

3

5

2

Εργαστήριο ανάγνωσης φιλοσοφικών κειμένων ΙΙ: Νεότερη φιλοσοφία (και φροντιστήριο)

3

10

 

Νεότερη φιλοσοφία Α

 

 

 

Νεότερη φιλοσοφία Β

 

 

 

Νεότερη φιλοσοφία Γ

 

 

 

Νεότερη φιλοσοφία Δ

 

 

Μαθήματα επιλογής Φιλοσοφίας (ΕΠΙ)

3

Μάθημα Φιλοσοφίας

3

5

4

Μάθημα Φιλοσοφίας

3

5

Μάθημα επιλογής άλλων επιστημονικών πεδίων (ΕΑΕΠ)

5

Μάθημα από άλλο επιστημονικό πεδίο

3

5

 

Σύνολο 30

 
ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (Ι)

α/α

Τίτλος μαθήματος

Διδ. Μονάδες

Μονάδες ECTS

Υποχρεωτικά μαθήματα Φιλοσοφίας (ΥΠΟ)

1

Σύγχρονη πρακτική φιλοσοφία

3

5

2

Αναλυτική φιλοσοφία ΙΙΙ

3

5

Μαθήματα επιλογής Φιλοσοφίας (ΕΠΙ)

3

Μάθημα Φιλοσοφίας

3

5

4

Μάθημα Φιλοσοφίας

3

5

5

Μάθημα Φιλοσοφίας

3

5

Μάθημα επιλογής άλλων επιστημονικών πεδίων (ΕΑΕΠ)

6

Μάθημα από άλλο επιστημονικό πεδίο

3

5

 

Σύνολο 30

 
Εναλλακτικο Προγραμμα Μαθηματων ΣΤ’ Εξαμηνου (ιι)

α/α

Τίτλος μαθήματος

Διδ. Μονάδες

Μονάδες ECTS

Υποχρεωτικά μαθήματα Φιλοσοφίας (ΥΠΟ)

1

Σύγχρονη πρακτική φιλοσοφία

3

5

2

Αναλυτική φιλοσοφία ΙΙΙ

3

5

Μαθήματα επιλογής Φιλοσοφίας (ΕΠΙ)

3

Μάθημα Φιλοσοφίας

3

5

4

Μάθημα Φιλοσοφίας

3

5

5

Μάθημα Φιλοσοφίας

3

5

Πρακτική άσκηση Φιλοσοφίας (δηλώνεται εναλλακτικά μόνο στη θέση μαθήματος επιλογής άλλων επιστημονικών πεδίων του 6ου εξαμήνου)

6

Προπτυχιακή πρακτική άσκηση (όριο αρ. φοιτ. 35)

3

5

 

Σύνολο 30

4Ο ΕΤΟΣ

 Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (ι) 

α/α

Τίτλος μαθήματος

Διδ. Μονάδες

Μονάδες ECTS

Υποχρεωτικό μάθημα Φιλοσοφίας (ΥΠΟ)

1

Αισθητική

3

5

Μαθήματα επιλογής Φιλοσοφίας (ΕΠΙ)

2

Μάθημα Φιλοσοφίας

3

5

3

Μάθημα Φιλοσοφίας

3

5

4

Μάθημα Φιλοσοφίας

3

5

5

Μάθημα Φιλοσοφίας

3

5

Μάθημα επιλογής άλλων επιστημονικών πεδίων (ΕΑΕΠ)

6

Μάθημα από άλλο επιστημονικό πεδίο

3

5

 

Σύνολο 30

 
Εναλλακτικο Προγραμμα Μαθηματων Ζ’ Εξαμηνου (ιι)

α/α

Τίτλος μαθήματος

Διδ. Μονάδες

Μονάδες ECTS

Υποχρεωτικό μάθημα Φιλοσοφίας (ΥΠΟ)

1

Αισθητική

3

5

Μάθημα επιλογής Φιλοσοφίας (ΕΠΙ)

2

Μάθημα Φιλοσοφίας

3

5

Διπλωματική εργασία Φιλοσοφίας (δηλώνεται μόνο μια φορά, ή στο 7ο, ή στο 8ο εξάμηνο, εναλλακτικά στη θέση τριών μαθημάτων επιλογής Φιλοσοφίας του αντίστοιχου εξαμήνου)

3

Διπλωματική εργασία

9

15

Μάθημα επιλογής άλλων επιστημονικών πεδίων (ΕΑΕΠ)

4

Μάθημα από άλλο επιστημονικό πεδίο

3

5

 

Σύνολο 30

 
Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (ι)

α/α

Τίτλος μαθήματος

Διδ. Μονάδες

Μονάδες ECTS

Υποχρεωτικό μάθημα Φιλοσοφίας (ΥΠΟ)

1

Φιλοσοφία 19ου – 20ου αιώνα

3

5

Υποχρεωτικό μάθημα άλλων επιστημονικών πεδίων (ΥΑΕΠ)

2

Αρχαία ελληνική λογοτεχνία

3

5

Μαθήματα επιλογής Φιλοσοφίας (ΕΠΙ)

3

Μάθημα Φιλοσοφίας

3

5

4

Μάθημα Φιλοσοφίας

3

5

5

Μάθημα Φιλοσοφίας

3

5

6

Μάθημα Φιλοσοφίας

3

5

 

Σύνολο 30

Εναλλακτικο Προγραμμα Μαθηματων H’ Εξαμηνου (ιι)

α/α

Τίτλος μαθήματος

Διδ. Μονάδες

Μονάδες ECTS

Υποχρεωτικό μάθημα Φιλοσοφίας (ΥΠΟ)

 

1

Φιλοσοφία 19ου – 20ου αιώνα

3

5

Υποχρεωτικό μάθημα άλλων επιστημονικών πεδίων (ΥΑΕΠ)

 

2

Αρχαία ελληνική λογοτεχνία

3

5

Μάθημα επιλογής Φιλοσοφίας (ΕΠΙ)

 

3

Μάθημα Φιλοσοφίας

3

5

Διπλωματική εργασία Φιλοσοφίας (δηλώνεται μόνο μια φορά, ή στο 7ο, ή στο 8ο εξάμηνο, εναλλακτικά στη θέση τριών μαθημάτων επιλογής Φιλοσοφίας του αντίστοιχου εξαμήνου)

4

Διπλωματική εργασία

9

15

 

Σύνολο 30

 
[1]  Διδακτικές Μονάδες: οι μονάδες κάθε μαθήματος σύμφωνα με τις προϋποθέσεις λήψης πτυχίου.