Στο Τμήμα Φιλοσοφίας έχουν γίνει διαδικασίες αξιολόγησης αρχικά μετά την ίδρυσή του και στη συνέχεια, σε συνεργασία με τη ΜΟ.ΔΙ.Π. του Πανεπιστημίου Πατρών, από το ακαδημαϊκό έτος 2009 - 2010 και εξής σε ετήσια βάση. Το Δεκέμβριο του 2011 ολοκληρώθηκε η Εσωτερική Έκθεση Αξιολόγησης 2007- 2011, η οποία ήταν αποτέλεσμα εργασιών της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος (ΟΜ.Ε.Α) και της Υποστηρικτικής Ομάδας. Το Νοέμβριο του 2013 διενεργήθηκε η Εξωτερική Αξιολόγηση του Τμήματος.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΠΣ