Το Τμήμα φιλοσοφίας στεγάζεται σε τρία κτίρια, τα Κ22, Κ25, Κ35. Τα κτίρια αυτά εκτός από την Γραμματεία και τα γραφεία των διδασκόντων περιλαμβάνουν:

  • την τμηματική βιβλιοθήκη (Κ25), 120 τ.μ.
  • το υπολογιστικό κέντρο (Κ35), 65 τ.μ. (με 22 θέσεις και αντίστοιχο αριθμό υπολογιστών, καθώς  και διαδραστικό πίνακα για τις ανάγκες των μαθημάτων).  
  • αίθουσα συνεδριάσεων (Κ22), 40 τ.μ.
  • αίθουσα σεμιναρίων (Κ25), 45 τ.μ.
  • Για τις ανάγκες διδασκαλίας το Τμήμα χρησιμοποιεί:
  • 3 αμφιθέατρα χωρητικότητας 100 θέσεων το κάθε ένα.
  • 1 αμφιθέατρο χωρητικότητας 160 θέσεων.

Βιβλιοθήκη

Η Βιβλιοθήκη του Τμήματος Φιλοσοφίας (ΒΤΦ) λειτουργεί στο κτίριο Κ 25 του Τμήματος σε άμεση συνεργασία με την (Κεντρική) Βιβλιοθήκη–Υπηρεσία Πληροφόρησης (ΒΥΠ) του Πανεπιστημίου Πατρών. Μέχρι και το 2004, η λειτουργία και ο εξοπλισμός της ΒΤΦ χρηματοδοτήθηκε κυρίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση με το πρόγραμμα Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. - Διεύρυνση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. H ΒΤΦ προς το παρόν διαθέτει 20.000 περίπου τίτλους ελληνόγλωσσων και ξενόγλωσσων βιβλίων, ενώ η συλλογή εμπλουτίζεται διαρκώς με νέους τίτλους. Η συλλογή καλύπτει κυρίως το γνωστικό πεδίο της φιλοσοφίας με έργα πληροφοριακά (λεξικά, εγκυκλοπαίδειες, εγχειρίδια), έργα αναφοράς, κριτικές εκδόσεις των κλασικών της φιλοσοφίας από την αρχαιότητα έως την σύγχρονη εποχή και μεταφράσεις, καθώς και με δευτερεύουσα βιβλιογραφία. Παράλληλα η συλλογή εξοπλίζεται και με βιβλία ειδικών φιλοσοφικών κλάδων (λογική, ηθική, αισθητική, κοινωνική και πολιτική φιλοσοφία, φιλοσοφία του νου, γνωσιολογία, φιλοσοφία της επιστήμης κ.λπ.). Επίσης, η ΒΤΦ διαθέτει και 58 τίτλους περιοδικών. Σκοπός της ΒΤΦ είναι η υποστήριξη των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών, καθώς και η παροχή υλικού για την εκπόνηση φοιτητικών εργασιών. Απώτερος σκοπός είναι να καλύψει και κάποιους φιλοσοφικούς κλάδους ερευνητικά. 

Υπολογιστικό Κέντρο

Το Κέντρο Η/Υ διαθέτει 20 θέσεις εργασίας για τις ανάγκες των φοιτητών/τριών του Τμήματος Φιλοσοφίας. Μέχρι και το 2004, η λειτουργία και ο εξοπλισμός του χρηματοδοτήθηκε κυρίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση με το πρόγραμμα Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. - Διεύρυνση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Όλες οι θέσεις εργασίας είναι συνδεδεμένες με το διαδίκτυο και σε κάθε φοιτητή/φοιτήτρια δίνεται προσωπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
 
Στο Κέντρο Η/Υ, κατά τις ώρες λειτουργίας του (εκτός των ωρών των σεμιναρίων, στα οποία οι φοιτητές/τριες δηλώνουν συμμετοχή στην αρχή κάθε εξαμήνου), παρέχεται ελεύθερη πρόσβαση στους φοιτητές για την ετοιμασία των εργασιών τους, για την αποστολή και λήψη ηλεκτρονικών μηνυμάτων, για τη χρήση του διαδικτύου, καθώς και υποβοήθηση και υποστήριξή τους για τα θέματα αυτά.
 
Ώρες λειτουργίας του Υπολογιστικού Κέντρου (Κτίριο Κ35)
Θα ανακοινωθούν σύντομα