Υλικό και Προτάσεις για τη Διδασκαλία της Φιλοσοφίας στη Β΄ Τάξη του Λυκείου

Το Τμήμα Φιλοσοφίας, ανταποκρινόμενο σε σχετικό αίτημα πολλών εκπαιδευτικών από όλη την Ελλάδα, αποφάσισε να δημιουργήσει βοηθητικό υλικό που θα διευκολύνει τον εκπαιδευτικό να οργανώσει καλύτερα, ευκολότερα και αποτελεσματικότερα τη διδασκαλία του μαθήματος της Φιλοσοφίας στη Β΄ Τάξη του Γενικού Λυκείου.

Αυτή η δράση αποτελεί μια πρωτοβουλία του Τμήματος και δεν χρηματοδοτείται από κανέναν φορέα. Εγγράφεται στη γενική στραγητική του Τμήματος που έχει ως στόχο να καλλιεργεί τη συνεργασία με τη β΄θμια εκπαίδευση και να υποστηρίζει τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές.

Γι αυτό το σκοπό έχουν διαμορφωθεί μικτές ομάδες εργασίας, αποτελούμενες από ένα τουλάχιστον μέλος του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος Φιλοσοφίας και από συναδέλφους της β΄θμιας εκπαίδευσης, η καθεμιά από τις οποίες έχει αναλάβει τη δημιουργία υλικού για ένα κεφάλαιο του βιβλίου.

Έχουμε τη χαρά να αναρτήσουμε το υλικό που έχει δημιουργηθεί για το Κεφάλαιο 6: “Αξιολογώντας την πράξη”.


Για το περιεχόμενο και τη χρήση του υλικού, δείτε τις “Οδηγίες χρήσης”.


Στη συγκεκριμένη ομάδα συνεργάστηκαν οι εξής:

  • Παύλος Κόντος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Φιλοσοφίας Παν/μίου Πατρών (επιστημονικός υπεύθυνος)

  • Δρ. Νίκος Κακαλής, Καθηγητής Μέσης Εκπαίδευσης, Κολλέγιο Αθηνών

  • Ντίνα Μπουγιούκου, Φιλόλογος, Καθηγήτρια Μέσης Εκπαίδευσης, 21ο Γενικό Λύκειο Αθηνών

  • Δρ. Ιορδάνης Παπαδόπουλος, Καθηγητής Μέσης Εκπαίδευσης, Κολλέγιο Ψυχικού

Για παρατηρήσεις και σχόλια, επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: pkontos@upatras.gr