Το Τμήμα Φιλοσοφίας διοικείται, σύμφωνα με το νόμο, από Γενική Συνέλευση η οποία αποτελείται από τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Φιλοσοφίας, τον εκπρόσωπο των Ε.ΔΙ.Π και εκπροσώπους των φοιτητών, οι οποίοι ορίζονται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Φοιτητών του Τμήματος.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Πρόεδρος:
Κόντος Παύλος, Καθηγητής

Αναπληρωτής Πρόεδρος:
Γουδέλη Κυριακή,  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Μέλη Δ.Ε.Π.:
Βαλάκας Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Ζεϊμπέκης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Μιχαλάκης Ανδρέας,  Επίκουρος Καθηγητής
Μιχάλσκι Μαρκ, Επίκουρος Καθηγητής
Μουζάλα Μελίνα, Επίκουρη Καθηγήτρια
Παγωνδιώτης Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής
Παρούσης Μιχαήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής
Περδικούρη Ελένη, Επίκουρη Καθηγήτρια
Σαγκριώτης Γιώργος, Επίκουρος Καθηγητής
Σταυριανέας Στασινός, Επίκουρος Καθηγητής


Εκπρόσωπος Ε.ΔΙ.Π.:
Χριστοδούλου Μιχάλης

Εκπρόσωποι φοιτητών:
Θα ανακοινωθούν όταν ορισθούν από τον σύλλογο των φοιτητών.

Υποσημειώσεις: