Το Τμήμα Φιλοσοφίας διοικείται, σύμφωνα με το νόμο, από Γενική Συνέλευση η οποία αποτελείται από τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Φιλοσοφίας, τον εκπρόσωπο των Ε.ΔΙ.Π και εκπροσώπους των φοιτητών, οι οποίοι ορίζονται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Φοιτητών του Τμήματος.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Πρόεδρος:

Παρούσης Μιχαήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής

Αναπληρωτής Πρόεδρος:

Τερέζης Χρήστος, Καθηγητής 

Μέλη Δ.Ε.Π.:
Κόντος Παύλος, Καθηγητής
Βαλάκας Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Γουδέλη Κυριακή,  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ζεϊμπέκης Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής
Καλέρη Αικατερίνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Μιχαλάκης Ανδρέας,  Επίκουρος Καθηγητής
Μουζάλα Μελίνα, Επίκουρη Καθηγήτρια
Παγωνδιώτης Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής
Περδικούρη Ελένη, Επίκουρη Καθηγήτρια1
Σταυριανέας Στασινός, Επίκουρος Καθηγητής

Εκπρόσωπος Ε.ΔΙ.Π.:
Αρετή Σπαγαδώρου

Εκπρόσωποι φοιτητών:
Θα ανακοινωθούν όταν ορισθούν από τον σύλλογο των φοιτητών.

Υποσημειώσεις:
1. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016 - 2017 θα βρίσκεται σε εκπαιδευτική άδεια