Το Τμήμα Φιλοσοφίας ιδρύθηκε το 1999 και μέχρι και το 2004, η λειτουργία και ο εξοπλισμός του χρηματοδοτήθηκε κυρίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση με το πρόγραμμα Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. - Διεύρυνση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αντικείμενο του Τμήματος αποτελεί η ερμηνεία έργων της φιλοσοφικής παράδοσης και η πραγμάτευση σύγχρονων φιλοσοφικών προβλημάτων και θεωριών.

Το Τμήμα δέχεται κάθε χρόνο περίπου 150 προπτυχιακούς φοιτητές.

Οι προσφερόμενοι τίτλοι σπουδών είναι:

  1. Πτυχίο Φιλοσοφίας
  2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Φιλοσοφία
  3. Διδακτορικό Δίπλωμα στη Φιλοσοφία

Το Τμήμα στελεχώνεται από 12 μέλη ΔΕΠ, 3 μέλη Ε.ΔΙ.Π, και 8 διοικητικούς υπαλλήλους. Για τις διδακτικές του ανάγκες στηρίζεται και στους επί συμβάσει διδάσκοντες/ουσες.