Στο σύλλογο Φοιτητών του Τμήματος Φιλοσοφίας, ο οποίος λειτουργεί σύμφωνα με την νομοθεσία περί συλλόγων, δικαιούνται να εγγράφονται μέλη όλοι οι φοιτητές του Τμήματος Φιλοσοφίας. Ο σύλλογος διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται κάθε χρόνο.

Τα ονόματα των μελών του διοικητικού συμβουλίου θα ανακοινωθούν όταν ορισθούν από τους φοιτητές/τριες.