Το Τμήμα Φιλοσοφίας στο πλαίσιο του Προγράμματος SOCRATES-ERASMUS έχει συνάψει συνεργασίες με τα εξής Ιδρύματα:

1. Universidad Complutense de Madrid11. University Adam Mickiewicz-Poznan
2. Universidade Nova de Lisboa12. University Kazimir Wielski
3. ALBERT-LUDWIGS-UNIVERSITÄT FREIBURG13. University of Cyprus
4. Université Catholique de Louvain (UCL)14. Babes Bolyai University
5. Université de Bourgogne –Dijon15. Charles University in Prague
6. Bogazici University16. Karlsruher Institut für Tecnologie
7. Università degli studi di Genova17. Université Paris- Sorbonne
8. Universita di Roma I18. University of Pisa
9. Universita di Roma II19. University of Zilina( Slovakia)
10.  Universita di Roma III

Για όλα τα φιλοσοφικά μαθήματα του προπτυχιακού μας προγράμματος έχουν οριστεί 5 ECTS.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Ακαδημαϊκός υπεύθυνος : Mελίνα  Γ. Μουζάλα