Για τους προπτυχιακούς φοιτητές/τριες το σύστημα κρατικής μέριμνας παρέχει, ανάλογα με την πηγή χρηματοδότησης, τις εξής κατηγορίες υποτροφιών:

 • πρόγραμμα SOCRATES-ERASMUS
 • κρατικές υποτροφίες και δάνεια,
 • υποτροφίες ευρωπαϊκής κοινότητας,
 • υποτροφίες κληροδοτημάτων και οργανισμών,
 • υποτροφίες ξένων πολιτιστικών ιδρυμάτων,
 • υποτροφίες ιδιωτών,
 • υποτροφίες διεθνών οργανισμών,
 • υποτροφίες ερευνητικών ινστιτούτων.
 • υποτροφία Μιχελή: Από το 2005 το Τμήμα Φιλοσοφίας προκηρύσσει την «Υποτροφία Μιχελή» για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας εξωτερικού στο αντικείμενο της Αισθητικής, ετήσιας διάρκειας, που καλύπτεται με ποσόν ύψους 9.000 €. Υποψηφιότητα δικαιούνται να υποβάλουν οι πτυχιούχοι του Τμήματος Φιλοσοφίας του ΠΠ. Από το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 η χορήγηση της υποτροφίας έχει ανασταλεί.

Για ένα συνολικό οδηγό των διαθέσιμων υποτροφιών για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές πατήστε εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες φοιτητές/τριες θα πρέπει να απευθύνονται:

 • στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας,
 • στην Υπηρεσία Εκπαίδευσης και Έρευνας (τηλ.: 2610-997535),
 • στο Γραφείο Διασύνδεσης και Επαγγελματικής Πληροφόρησης (τηλ.: 2610-996679) και
 • στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων (τηλ.: 2610-994259).