Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης των μαθημάτων χειμερινού και εαρινού εξαμήνου και των εξετάσεων καθορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου. Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης των μαθημάτων του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου, καθώς και οι ημερομηνίες των αντίστοιχων εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 έχουν ως εξής:

Εξετάσεις περιόδου Σεπτεμβρίου28.08.2020 – 25.09.2020
Έναρξη μαθημάτων Χειμερινού εξαμήνου05.10.2020
Λήξη μαθημάτων Χειμερινού εξαμήνου15.01.2021
Διεξαγωγή εξετάσεων Χειμερινού εξαμήνου25.01.2021 - 12.02.2021
Έναρξη μαθημάτων Εαρινού εξαμήνου22.02.2021
Λήξη μαθημάτων Εαρινού εξαμήνου04.06.2021
Διεξαγωγή εξετάσεων Εαρινού εξαμήνου14.06.2021 - 02.07.2021

Παραδόσεις μαθημάτων και εξετάσεις δεν διενεργούνται:

  • Την 28η Οκτωβρίου (Εθνική Επέτειος)
  • Την 17η Νοεμβρίου (Επέτειος Εξέγερσης Πολυτεχνείου)
  • Την 30η Νοεμβρίου (Εορτή Αγ. Ανδρέου)
  • Την 23η Δεκεμβρίου ώς και την 7η Ιανουαρίου (Εορτές Χριστουγέννων, Νέου Έτους)
  • Την 30ή Ιανουαρίου (Εορτή Τριών Ιεραρχών)
  • Την Καθαρή Δευτέρα
  • Την 25η Μαρτίου (Εθνική Επέτειος)
  • Εορτές του Πάσχα
  • Την 1η Μαΐου
  • Του Αγίου Πνεύματος