Ιουλ
28

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019-2021 [ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ]

Δείτε την προκήρυξη στον ακόλουθο σύνδεσμο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται στην προκήρυξη, ΜΟΝΟ ΗΛΕΤΡΟΝΙΚΑ στην κάτωθι ιστοσελίδα έως 31.08.2019:

https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm#