ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Βαλάκας Κωνσταντίνος, Αναπλ. Καθηγητής

2610-969906

Βέργη Χαρίκλεια, Γραμματέας Τμήματος

2610-997817

Βιβλιοθήκη Τμήματος Φιλοσοφίας

2610-969915

Γουδέλη Κυριακή, Αναπλ. Καθηγήτρια2610-997707

Γραφείο Υποψηφίων Διδακτόρων
2610-997642

Λένης Κωνσταντίνος, Διοικητικό Προσωπικό Γραμματείας

2610-997818

Ζεϊμπέκης, Γιάννης, Αναπλ. Καθηγητής

2610-969301

Καλέρη Αικατερίνη, Αναπλ. Καθηγήτρια

2610-969907

Κόντος Παύλος, Καθηγητής

2610-996181

Μιχαλάκης Ανδρέας, Επίκ. Καθηγητής

2610-969945

Μουζάλα Μελίνα, Επικ. Καθηγήτρια

2610-997644

Παγωνδιώτης Κώστας, Επίκ. Καθηγητής

2610-969946

Παρασκευά Αντιγόνη, Διοικητικό Προσωπικό Γραμματείας

2610-997819

Παρούσης Μιχαήλ, Αναπλ. Καθηγητής

2610-969812

Περδικούρη Ελένη, Επίκ. Καθηγήτρια

2610-969389

Σπαγαδώρου Αρετή, E.ΔΙ.Π.

2610-969813

Σταυριανέας Στασινός, Επικ. Καθηγητής

2610-997623

Τερέζης Χρήστος, Καθηγητής

2610-997903

Επίσης, δείτε και τον τηλεφωνικό κατάλογο του Πανεπιστημίου Πατρών πατώντας εδώ.