Ερευνητικό Σεμινάριο

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Θεωρητική και Πρακτική Φιλοσοφία

Πρόγραμμα διαλέξεων 2020-21

Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά Τετάρτη 19.30-20.30 στην πλατφόρμα Zoom:

https://upatras-gr.zoom.us/j/91856144233?pwd=UHI0eEYydDJZaGh6S25VRldiTHZpZz09

25 Νοεμβρίου 2020

Ορέστης Παλέρμος

Λέκτορας, Τμήμα Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο του Cardiff

Mind Hacks: Ο επεκτεταμένος νους και η προστασία των προσωπικών δεδομένων

16 Δεκεμβρίου 2020

Γιάννης Πίσσης

Επίκουρος καθηγητής, Τμήμα ΦΚΣ, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ο Καντ και ο Θεός του Σπινόζα

13 Ιανουαρίου 2021

Γεωργία Μουρούτσου

Αναπληρώτρια καθηγήτρια, Kings University College

Η απόρριψη του βίου της ηδονής: Φίληβος 20-22

3 Φεβρουαρίου 2021

Γεωργία Σερμαμόγλου

Διδ. ΕΣΠΑ, Τμήμα ΦΚΣ, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Η φύση της ανδρείας στον Πλατωνικό Λάχη

24 Φεβρουαρίου 2021 (ακυρώθηκε)

Αρετή Σπαγαδώρου

ΕΔΙΠ, Τμήμα Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Το πρόβλημα της εμπειρογνωμοσύνης. Μια όψη της διαμάχης Dreyfus-McDowell.

17 Μαρτίου 2021

Νικόλας Βρούσαλης

Αναπληρωτής καθηγητής, Erasmus University, Rotterdam

Από τον Καντ στον Μαρξ: Πολιτική Ανεξαρτησία και Παραγωγικοί Σκοποί στην καντιανή πολιτική φιλοσοφία.

7 Απριλίου 2021

Παναγιώτης Πουλακίδας

ΥΔ, Τμήμα Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Τα συναισθήματα στους Στωικούς

21 Απριλίου 2021

Σωτηρία Σκαρβέλη

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Ο κοινωνικός εξισωτισμός και ο εξισωτισμός της τύχης

19 Μαΐου 2021

Μιχάλης Χριστοδούλου

ΕΔΙΠ, Τμήμα Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Αναγωγισμός και αιτιακή εξήγηση στις κοινωνικές επιστήμες