5 Δεκέμβριος 2018 - 7 Δεκέμβριος 2018

Το Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών διοργανώνει τον Δεκέμβριο του 2018 (5-7 Δεκεμβρίου) Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα: 

«Φιλοσοφία, Αυτογνωσία και Επιμέλεια Ψυχής/Εαυτού» 

 Το Συνέδριο φιλοδοξεί να ανιχνεύσει τους αρμούς ανάμεσα στις τρεις θεματικές έννοιες, εκκινώντας από την αρχαία φιλοσοφική προσέγγιση της σχέσεως μεταξύ φιλοσοφίας, αυτογνωσίας και επιμέλειας εαυτού, που επικεντρώνεται στο  σωκρατικό αίτημα για την επιμέλεια ψυχής, και επεκτείνοντας το ενδιαφέρον του σε όλες τις μεταγενέστερες περιόδους και τα φιλοσοφικά ρεύματα που  περιλαμβάνουν τις προσλήψεις, τους μετασχηματισμούς ή τις καινές σημασιοδοτήσεις της σχέσεως αυτής. Το φάσμα των ενδιαφερόντων του Συνεδρίου αγκαλιάζει κάθε οπτική της φιλοσοφίας ως θεωρητικού βίου, αλλά και ως τέχνης του βίου και πρακτικού βίου που στοχεύει στην αυτογνωσία και επιμέλεια εαυτού, και καταλήγει στο ιδιαιτέρως ενεργό πεδίο της  σύγχρονης πρακτικής φιλοσοφίας. Το Συνέδριο θα περιλάβει και διεπιστημονικές προσεγγίσεις που παρουσιάζουν το θέμα από σκοπιά κοινωνιολογική, πολιτική, ψυχολογική, ψυχοθεραπευτική ή ψυχαναλυτική. 

Διοργάνωση 

Μιχάλης Παρούσης, Πρόεδρος του Τμήματος Φιλοσοφίας Παν/μίου Πατρών,                                    Αναπληρωτής Καθηγητής 

 

Μελίνα Γ. Μουζάλα, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Φιλοσοφίας Παν/μίου Πατρών

Program >>