25 Μάιος 2017 - 27 Μάιος 2017

Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών

Αιθ. ΙΙ 9

(Σάββατο: Αιθ. Διδασκαλίας Α/Ε)

 

 

Program >>

Διοργάνωση

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Σε συνεργασία με:

το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής Α.Π.Θ., ΠΜΣ Φιλοσοφίας: Κατεύθυνση Συστηματικής Φιλοσοφίας 

το Εργαστήριο Φιλοσοφίας των Κοινωνικών Επιστημών του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής Α.Π.Θ.

τον Τομέα Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Παν/μίου Ιωαννίνων

 

Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή

Μιχάλης Παρούσης (Παν/μιο Πατρών)

Θεόδωρος Πενολίδης (Α.Π.Θ.)

Κάκια Γουδέλη (Παν/μιο Πατρών)

Μελίνα Γ. Μουζάλα (Παν/μιο Πατρών)

Δήμητρα Χριστοπούλου (Ε.Κ.Π.Α.)

Δημήτρης Αθανασάκης  (Α.Π.Θ.)