ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Δεκ
14

14 Δεκέμβριος 2016

Ερευνητικό Σεμινάριο
Καθηγητής R.McKirahan: As in a Battle when a Rout has occurred
Δεκ
6

6 Δεκέμβριος 2016

Ερευνητικό Σεμινάριο
Παναγιώτης Θανασάς (ΑΠΘ) Ηράκλειτος: Μια οντολογία του πολιτικού (20:00)Αίθουσα σεμιναρίων Βιβλιοθήκης Τμήματος Φιλοσοφίας
Νοε
9

9 Νοέμβριος 2016

Ερευνητικό Σεμινάριο
Διάλεξη Ραϋμόνδου Πετρίδη: Υιοθέτηση μιας σκοπιάς, αναγνώριση, ηθικός τραυματισμόςΏρα: 19:30, Αίθουσα Σεμιναρίων Τμήματος Βιβλιοθήκης
Μάιος
19

19 Μάιος 2016

Διάλεξη Μιχάλη Σκομβούλη 25/5: Το ξυράφι του Χέγκελ. Βιβλιοθήκη Τμ. Φιλοσοφίας, Ωρα: 20:00
Μάιος
13

13 Μάιος 2016

Αναβολή της διάλεξης της κ Φ Βασιλείου 18/05

Σελίδες