ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ιουλ
12

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΣ 2017-18

Κάθε φοιτητής στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου δικαιούται να επανεξετασθεί για να βελτιώσει τον βαθμό σ' ένα (1) μάθημα, από εκείνα στο οποία εξετάσθηκε επιτυχώς κατά την προηγούμενη εξεταστική περίοδο του χειμερινού (Ιανουάριο-Φεβρουάριο) ή του εαρινού (Ιούνιος) εξαμήνου ακαδ. έτους 2017-2018.

Συγκεκριμένα, το δικαίωμα βελτίωσης βαθμού επιτυχίας αφορά ένα (1) μάθημα

 • είτε από τα υποχρεωτικά και επιλόγόμενα μαθήματα Φιλοσοοφίας τα οποία αντιστοιχούν το κάθενα ένα σε 5 μονάδες ECTS - και διδάσκονται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ή του Πανεπιστημίου Πατρών καθώς και από συμβασιούχους διδάσκοντες του Τμήματος -
 • είτε από τα υποχρεωτικά και επιλέγομενα μαθήματα άλλων επιστημονικών πεδίων τα οποία όμως διδάσκονται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές υποβάλλουν από 25 Ιουλίου έως και 26 Αυγούστου 2018 σχετική αίτηση στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Γραμματείας : philosophy@upatras.gr   στην οποία να αναγράφονται :

ονοματεπώνυμο - ΑΜ (αριθμός μητρώου)  - μάθημα που επιθυμούν για βελτίωση βαθμολογίας -  διδάσκον/ουσα - και  βαθμός

με την προϋπόθεση να αφορά ένα (1) μάθημα των ως άνω κατηγοριών

Από τη Γραμματεία

Ιουλ
5

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2018-19

Κατατάξεις Πτυχιούχων στο Τμήμα Φιλοσοφίας

ακαδ. έτους 2018-2019

Ανακοινώνεται ότι στην αριθμ. 61/30.5.2018 συνεδρίαση της η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Φιλοσοφίας αποφάσισε ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019:

Α) Δεκτοί για κατάταξη έπειτα από γραπτές εξετάσεις θα γίνουν:

 • Πτυχιούχοι ΑΕΙ
 • Πτυχιούχοι Ανωτέρων Σχολών διετούς κύκλου Σπουδών
 • Κάτοχοι πτυχίων ΤΕΙ ή ισοτίμων σε αυτά
 • Κάτοχοι πτυχίων Ανωτέρων Σχολών υπερδιετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ και άλλων Υπουργείων καθώς και ισοτίμων τίτλων προς αυτά

Β) Η κατάταξη των πτυχιούχων άλλων Τμημάτων ΑΕΙ, των πτυχιούχων ΤΕΙ ή πτυχιούχων ισοτίμων προς αυτά Σχολών και των πτυχιούχων ανωτέρων σχολών υπερδιετούς κύκλου σπουδών όπως επακριβώς προσδιορίζονται στην παραπάνω παράγραφο θα γίνει με κατατακτήριες εξετάσεις στα μαθήματα :

i) Γνωσιοθεωρία – Μεταφυσική Ι, ii) Νεότερη Πολιτική Φιλοσοφία και

iii) Λογική

Γ) Η ύλη των μαθημάτων έχει ως κάτωθι :

 1. ΓΝΩΣΙΟΘΕΩΡΙΑ – ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ Ι
  Υλη: Ντεκαρτ
  Βιβλιογραφία: Το κείμενο «Στοχασμοί περί της πρώτης φιλοσοφίας» (Ντεκαρτ)
 2. ΝΕΟΤΕΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
  Υλη : Οι θεωρίες του Κοινωνικού Συμβολαίου: Thomas Hobbes & John Locke
  Βιβλιογραφία:
  α) Thomas Hobbes, Λεβιάθαν, κεφ. XIII-XV, XVII, XVIII, XXI, XXIV
  β) John Locke, Δεύτερη Πραγματεία Περί Κυβερνήσεως, κεφ. ΙΙ-ΧΙ.
  Προτεινόμενη Δευτερεύουσα Βιβλιογραφία
  α) Κιτρομηλίδης Πασχάλης, Νεότερη Πολιτική Θεωρία, Σάκκουλας, Αθήνα 1996
  β) Πλάγγεσης Γιάννης, Νεότερη Πολιτική Φιλοσοφία: Από τον Machiavelli στον Marx, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2009
  γ) Στυλιανού Άρης, Θεωρίες του Κοινωνικού Συμβολαίου, Πόλις, Αθήνα 2006
 3. ΛΟΓΙΚΗ
  Υλη: Η έννοια του επιχειρήματος. Παραγωγικά επιχειρήματα. Η έννοια της λογικής εγκυρότητας. Η έννοια της ορθότητας. Λογικές πλάνες. Λεξιλόγιο του Προτασιακού Λογισμού, σύνταξη και σημασιολογία. Ταυτολογία, Αντίφαση, Ενδεχομενικός τύπος, Αληθοσυναρτησιακή Συνέπεια και μοντέλα. Πίνακες αληθείας. Πως χρησιμοποιούμε πίνακες αληθείας για να ελέγξουμε εάν ένας προτασιακός τύπος είναι ταυτολογία, αντίφαση ή ενδεχομενικός. Πως χρησιμοποιούμε πίνακες αληθείας για να ελέγξουμε εάν ένα σύνολο προτασιακών τύπων είναι συνεπές και για να προσδιορίσουμε τα μοντέλα του. Έλεγχος εγκυρότητας επιχειρημάτων στη γλώσσα του Προτασιακού Λογισμού με τη μέθοδο της Σχετικής Συνεπαγωγής. (Θεωρία και ασκήσεις)
  Βιβλιογραφία:
  α) Πορτίδης Δ., Ψύλλος Σ., Αναπολιτάνος Δ. (2007), Λογική: η δομή του επιχειρήματος, Αθήνα, Νεφέλη (προτείνεται για την κάλυψη της ύλης που προαναφέρθηκε)
  β) Restall, G. (2006), Logic (an introduction), London & N.York, Routledge

Δ) Οι επιτυχόντες στις κατατακτήριες εξετάσεις εγγράφονται στο β’ εξάμηνο σπουδών (Α’ έτος).

Ε) Οι εξετάσεις των πτυχιούχων ΑΕΙ, ΤΕΙ και υπερδιετούς κύκλου σπουδών θα γίνουν ταυτοχρόνως και με τα ίδια θέματα εξετάσεων από τους ίδιους βαθμολογητές και αναβαθμολογητές και

ΣΤ) ορίζεται ως χρόνος των εξετάσεων σε κάθε μάθημα οι τρεις (3) ώρες.

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν στη Γραμματεία του Τμήματος

από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2018.

Ιουν
26

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ κ.Α.ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

Την Τρίτη 26.6.2018 και ώρα 15.30 η κ. Α.Θεοφιλοπούλου θα παρουσιάσει την Διπλωματική της Εργασία με θέμα "Το πρόβλημα του κακού στον Καντ",  στην αίθουσα της Βιβλιοθήκης του Τμήματος (κτήριο Κ35) στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Φιλοσοφίας

Ο Επιβλέπων

Παύλος Κόντος

Καθηγητής

Ιουν
26

ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ"

Η εξέταση του μαθήματος "Κοινωνιογλωσσολογία"  με διδάσκοντα τον κ. Α.Αρχάκη θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29.6.2018 στην αίθουσα Ο.Β. και ώρα 12.00μ-14.00μμ

Από τη Γραμματεία

Ιουν
26

ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ Ι ΚΑΙ ΙΙΙ

Η εξέταση στο μάθημα της Γαλλικής γλώσσας για τα επίπεδα Γαλλικά Ι και Γαλλικά ΙΙΙ, μόνο για τους επί πτυχίω φοιτητές θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 28.6.2018 στην αίθουσα του Διδασκαλείου Ξένων Γλωσσών  στον 2ο όροφο και ώρα 9.00 πμ - 11.00πμ

Ο Διδάσκων

Ανδρέας Βελισσάριος

Ιουν
25

Ορθή επανάληψη χτεσινής ανακοίνωσης για εξέταση πτυχιακής εργασίας

Η δημόσια εξέταση της πτυχιακής διπλωματικής εργασίας της επί πτυχίω φοιτήτριας κ. Χρυσούλας Γιούργα, με τίτλο «Εμφύλιες διαμάχες ως πρόβλημα της αρχαιοελληνικής πολιτικής φιλοσοφίας της κλασικής περιόδου», θα γίνει την Πέμπτη 28 Ιουνίου ώρα 13.30 στο Υπολογιστικό Κέντρο (κτίριο Κ35) του Τμήματος Φιλοσοφίας από τους καθηγητές Στασινό Σταυριανέα ως εξεταστή και Κωνσταντίνο Βαλάκα ως επόπτη.

Κ. Βαλάκας

Ιουν
24

ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 2018: ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Το Τμήμα Φιλοσοφίας διοργανώνει σε συνεργασία με το ΚΕΣΥΠ και το Αρσάκειο Λύκειο  από 25.6. - 6.7.2018 το 2ο Θερινό Σχολείο στη Φιλοσοφία. Υστερα από το Θερινό Σχολείο στη Βιοηθική του 2017, εφέτος το θέμα είναι "Τα θεμελιώδη ερωτήματα της Φιλοσοφίας". 10 μέλη ΔΕΠ του Τμήματος περιμένουμε με ιδιαίτερη χαρά τα ανήσυχα πνεύματα 25 μαθητών που επιλέχθηκαν από τα Σχολεία τους με κριτήρια αριστείας για δυο εβδομάδες φιλοσοφικού στοχασμού και δημιουργικής σκέψης.

Το πρόγραμμα του Θερινού Σχολείου έχει ως εξής:

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΡΟΥΣΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2018

«ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ»

 

Δευτέρα, 25.6. Καθηγητής Παύλος Κόντος: Φιλοσοφία – Η επιστροφή

Τρίτη, 26.6. Επίκουρος Καθηγητής Στασινός Σταυριανέας: Πως ξέρω αν ξέρω αυτό που ξέρωΓνώση και ειδέναι στην αρχαία φιλοσοφία

Τετάρτη, 27.6. Επίκουρη Καθηγήτρια Μελίνα Μουζάλα:  Οι αιτίες των Οντων

Πέμπτη, 28.6. Επίκουρη Καθηγήτρια Ελένη Περδικούρη: Από την αρχαία στη νεώτερη γνωσιοθεωρία: Η μετάβαση

Παρασκευή, 29.6.  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κάκια Γουδέλη: Πρώτη Αρχή και Κόσμος,  Σώμα και Ψυχή

Δευτέρα, 2.7. Καθηγητής Χρήστος Τερέζης:  Από τη φυσική τάξη στην ηθική του πολίτη

Τρίτη, 3.7. Επίκουρος Καθηγητής Ανδρέας Μιχαλάκης: Πολιτική Εξουσία και Κοινωνική Δικαιοσύνη

Τετάρτη, 4.7. Αναπληρωτής Καθηγητής Μιχαήλ  Παρούσης: Το καθώς πρέπει, το πρέπον και το νόμιμο: πως οι κανόνες ρυθμίζουν τις πράξεις μας.

Πέμπτη, 5.7. Αναπληρωτής Καθηγητής Κώστας Βαλάκας: Τραγωδία και Κωμωδία. Θέσεις για την τραγωδία και την κωμωδία στους Βατράχους του Αριστοφάνη και στον Αριστοτέλη.

Παρασκευή, 6.7. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κατερίνα Καλέρη: Θεμελιώδεις κατηγορίες του ποιητικού λόγου: το δραματικό - το λυρικό - το επικό

Σελίδες