Καλώς ήρθατε στο δικτυακό τόπο του Τμήματος Φιλοσοφίας

Το Τμήμα Φιλοσοφίας ιδρύθηκε το 1999 και είναι το μοναδικό αμιγώς φιλοσοφικό Τμήμα στην Ελλάδα. Βασικός σκοπός του Τμήματος είναι η καλλιέργεια και προαγωγή της φιλοσοφίας με τη διδασκαλία και την έρευνα καθώς και η συμβολή στην ανάπτυξη του φιλοσοφικού στοχασμού απαραίτητου για την ενσυνείδητη καλλιέργεια των επιστημών άλλων γνωστικών πεδίων. Το Τμήμα στοχεύει στην εκπαίδευση επιστημόνων ικανών να μελετούν, να ερευνούν και να διδάσκουν τη φιλοσοφία

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος ανήκουν στον κλάδο ΠΕ02 Φιλολόγων και μπορούν να συμμετάσχουν στους αντίστοιχους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.

Explaining Nature

Frame Banner Αρχικής Σελίδας Δεξιά: 
Εικόνα: 
Τίτλος: 
Theoretical and Practical Self-Conciousness 2019
Εικόνα: 
Τίτλος: 
Philosofia Autognosia kai Epimeleia Psihis Eautou 2018
Εικόνα: 
Τίτλος: 
Additive vs. Transformative Conceptions of Rationality
Εικόνα: 
Τίτλος: 
Reflection and Non-Positional Self-Consciousness
Εικόνα: 
Τίτλος: 
Self-Consciousness & Rationality
Εικόνα: 
Τίτλος: 
Διεθνές Συνέδριο: Experience and Judgment
Εικόνα: 
Τίτλος: 
Πρώτο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων Φιλοσοφίας
Εικόνα: 
Εικόνα: 
Τίτλος: 
"Κριτική, Ερμηνεία και Πράξη" Συνέδριο προς τιμήν της Ομότιμης Καθηγήτριας του τμήματος Φιλοσοφίας Ιόλης Πατέλλη
Εικόνα: 
Τίτλος: 
Διεθνές Συνέδριο: "Intuitional content and the myth of the Given"
Εικόνα: 
Τίτλος: 
Activity and Perception
Εικόνα: 
Τίτλος: 
International Workshop ‘Phenomenology of Habit’
Ελληνικά